Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Windows/Office 365 Beheerder
Regio : Utrecht
Start : 23 november 2020
Inzet : 40 uur per week
Eind : 23 november 2021
Optie op verlenging : ja
Richttarief : EUR 85-89
Aanbieden : uiterlijk woensdag 28 oktober 2020

 

Opdrachtomschrijving

 

Als Windows/Office 365 beheerder zorg je voor een constante beschikbaarheid van (een deel) van het applicatielandschap en infrastructurele aspecten die daarmee samenhangen. Je zorgt er daarmee voor dat medewerkers zonder problemen hun werk kunnen doen. Daarnaast draag je bij aan een optimale beschikbaarheid van de volledige IT Infrastructuur. Tevens adviseer je de business proactief en communiceert met diverse stakeholders over het maximaal inzetten van de functionaliteiten en beheersaspecten van de systemen. Bij incidenten zoek je naar de beste en snelste oplossing en zorg je voor de juiste communicatie naar de klant. Wijzigingen worden volgens de ITIL methodiek uitgevoerd.

 

Je analyseert incidenten en bepaalt of je deze zelf oplost, of bij de leverancier neerlegt. Je implementeert changes en draagt zorg voor gestructureerde uitvoering van dagelijkse beheersactiviteiten. Je borgt optimale kwaliteit, lost problemen op gedreven en oplossingsgerichte wijze op en werkt aan het voorkomen van toekomstige problemen. Je zoekt actief naar mogelijkheden om processen beter in te richten en meer uniformiteit te brengen in werkwijzen. Je ondersteunt de IT Organisatie op technisch vlak bij het beheer van systemen. We werken voornamelijk met Windows Server, SQL, Powershell, O365, Azure, ADFS, PTA, Solarwinds, Intune, Exchange. Met kennis van meerdere ervaringscomponenten ben je dus van harte welkom. Het van tijd tot tijd draaien van een stand-by dienst is onderdeel van de functie.

 

Vereisten

 • HBO-opleiding
 • Tenminste 3 jaar ervaring met het beheer van SharePoint (OnPrem en Online omgevingen).
 • Tenminste 10 jaar ervaring in een ICT technische beheerfunctie.
 • Tenminste 3 jaar ervaring met het beheren van O365 omgevingen
 • In het bezit van: Microsoft Certified Professional Microsoft Certified Solutions Associate: Office 365 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 R2, Desktop Virtualization Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2
 • Kennis van: ITIL, Prince2, Agile en DevOps
 • Aantoonbaar ervaring met de volgende tools: VMWare, Hyper-V, Docker, Loadbalancer, JIRA / Confluence, Netwerk, IIS, LDAP, PKI/SSL, MS SQL, TopDesk, Monitoring tools Application Manager (APM), PowerShell Scripting, Exchange, ADFS, Windows Server, AZURE, SharePoint Migration Tool, en AvePoint
 • Ervaring in omgevingen waarin hoge eisen worden gesteld aan beschikbaarheid, continuïteit, beveiliging en performance.
 • Ervaring met (Application) Performance Monitoring.
 • Kennis van meerdere van de genoemde producten is een must.
 • Ervaring met het werken in een ITIL gedreven beheer organisatie.
 • Communicatief vaardig.
 • Ervaring met buiten reguliere kantoortijden mee te draaien in geplande beschikbaarheidsdiensten

 

Je voelt je thuis in een directe, snelle en technisch complexe omgeving. We verwachten een positieve, pragmatische en oplossingsgerichte instelling en een wil om samen met het team succesvol te kunnen zijn onder hoge druk.

 

Kandidaatomschrijving

Kwaliteitsgerichtheid: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

 

Verantwoordelijkheid nemen: Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

 

Analytisch vermogen: Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

 

Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

 

Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk woensdag 28 oktober 2020 het volgende:

 

1) cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo

2) voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum

3) genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma

4) relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties

5) tarief en beschikbaarheid (inclusief status eventuele overige intakes)

6) vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

7) schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Onze contactgegevens vind je hier