Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Windows en Storage Specialist
Regio : Utrecht
Start : z.s.m.
Inzet : 36 uur per week
Eind : 31 december 2021
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : maximaal EUR 70
Aanbieden : uiterlijk maandag 1 februari 2021 voor 12.00 uur

 

Dit is wat wij doen

De klant ontwikkelt, levert, installeert en beheert alles wat nodig is voor de automatisering, de digitalisering en het digitaal werken van de organisatie. We zorgen voor een stabiele en optimaal beschikbare ICT infrastructuur. We werken aan kantoorautomatisering, telefonie, organiseren hosting, dataopslag en virtualisatie. We voeren selfservice in en we automatiseren en standaardiseren waar mogelijk beheertaken. Bij dit alles zoeken we naar vernieuwende en besparende werkwijzen en producten. Zo dragen wij ons steentje bij aan een goede bedrijfsvoering.

 

Hier zijn we trots op

Wij willen vooroplopen in innovatie. De voorzieningen Hosting, Connectivity en Werkplek zullen snel grote sprongen maken op gebied van cloud computing, waaronder de introductie van Docker Containers, Netwerkvirtualisatie en cloud desktop. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om de beste IT te leveren aan onze organisatie. Wij gaan respectvol met elkaar om en staan samen voor de diensten die wij als team leveren.

 

Onze plek in de organisatie

De klant is medio 2019 ontstaan na de samenvoeging van de I&A afdelingen Informatie Voorzieningen en Automatisering. De afdeling werkt zoveel mogelijk volgens een Demand-Supply structuur en is Agile opgezet. De inhoudelijk teams zijn gebundeld in voorzieningen. Je komt te werken in de voorziening Hosting, binnen het team Databases en Linux

 

Profiel / dit breng je mee

 • Aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau. Beargumenteer waarom je voldoet aan deze eis;
 • Diepgaande kennis van ICT-infrastructuur, in het bijzonder Windows 2016 en 2019 en Netapp;
 • Kennis van testen en –procedures (TMAP-infrastructuur);
 • Kennis van ICT-beheer en service management (ITIL of USM);
 • Ervaring in het werken in een Agile organisatie;
 • In staat om het Agile gedachtengoed en Agile werkwijze uit te dragen in een beheer organisatie;
 • In staat om in een zelfsturend team te functioneren;
 • Analytisch vaardig en oplossing gericht;
 • Goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Communicatief vaardig, vasthouden en tactisch.

 

Competenties

In de uitvoering van ons werk staan de vier kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden – hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen. De klant hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur binnen automatisering.

 

De klant verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 7×24 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd.

 

Eisen

 • Je hebt aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau;
 • Je bent gecertificeerd op Windows;
 • Je bent gecertificeerd op NetApp storage.

 

Wensen

 • MCSE/MCSD 2016 + Microsoft Azure Fundamentals certificering;
 • Minimaal 4 jaar ervaring met Windows 2016 en/of Windows 2019;
 • Je bent gecertificeerd op NetApp CDOT;
 • Je hebt kennis en ervaring met public cloud;
 • Je hebt kennis en ervaring met Trend Micro;
 • Je hebt kennis en ervaring met back-uptool Commvault;
 • Je hebt kennis van testen en testprocedures (TMAP-infrastructuur);
 • Je bent ITIL Foundation gecertificeerd en hebt gewerkt in een ITIL-omgeving;
 • In je aanpak toon je eigen initiatief, werk je zelfstandig, ben je vasthoudend en tactisch. Je bent communicatief vaardig (in woord en geschrift). Ook ben je analytisch vaardig en oplossingsgericht;
 • Je hebt ervaring in het werken in een Agile organisatie;
 • Je bent in staat om het Agile gedachtengoed en Agile werkwijze uit te dragen in een beheer organisatie;
 • Je bent in staat om in een zelforganiserend team te functioneren.

 

Overig

 • Je dient gebruik te maken van zijn eigen mobiele telefoon;
 • Je beschikt over een geschikte thuiswerkplek;
 • Je bent voor eventuele calamiteiten ook buiten werktijd bereikbaar;
 • Incidenteel draag je bij aan de stand-by dienst, je mag hiervoor 20% van de uren later compenseren, eventuele gewerkte uren kunnen worden gedeclareerd;
 • Je neemt gedurende het jaar minimaal 4 weken vakantie;
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dient voor je start in het bezit van de klant te zijn.

 

Overige vereisten

 • Je cv is maximaal 3 pagina’s in normaal lettertype;
 • Je cv vermeldt ook je huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat mogelijke belangenverstrengeling uitgesloten kan worden;
 • Je hebt twee relevante referenties, vermeldt naam organisatie, contactpersoon, afdeling en telefoonnummer;
 • Je vermeldt je telefoonnummer en e-mailadres voor een uitnodiging via Teams.

 

Gespreksdatum en tijden

 • Vrijdag 5 februari van 13.30 tot 15.00 uur

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk maandag 1 februari 2021 voor 12.00 uur het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier