Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : teammanager informatievoorziening
Regio : Arnhem
Start : 24 maart 2021
Inzet : 32 tot 36 uur per week
Eind : 31 december 2021
Optie op verlenging : ja, 4 x maximaal 6 maanden
Uurtarief : zo scherp mogelijk (geen richttarief)
Aanbieden : uiterlijk donderdag 11 maart 2021
Interview : vrijdagmiddag 19 maart 2021

 

Opdracht

Binnen de sector bedrijfsvoering is afdeling informatievoorziening en ICT (I&I) verantwoordelijk voor de informatievoorziening. De afdeling bestaat uit 2 teams. Team ICT en team informatievoorziening (IV). In verband met additionele werkzaamheden door o.a. corona-ontwikkelingen zoekt de klant voor het team IV een tijdelijke teammanager.

 

Doelstellingen van afdeling I&I voor 2021 zijn: het beschikbaar stellen van (geïntegreerde) managementinformatie, het professionaliseren van functionbeel beheer, het vorm geven van informatiebeheer (archief) en het vervangen van de servicemanagement applicatie. De afdeling bereidt zich voor op het beheren van Microsoft 365 met MS Teams en SharePoint.

 

Als teammanger ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de professionals en bewaak je de kwaliteit van de dienstverlening. In samenwerking met onze klanten help je de dienstverlening te verbeteren en onze (interne) processen efficiënter te maken. Samen met de ICT-manager en de afdelingsmanager vorm je het Managementteam van I&I. Jouw team bestaat uit bijna 20 medewerkers waarvan een deel extern (inhuur) en ook nieuwe medewerkers die bevlogen zijn om de doelstellingen te bereiken. Je rapporteert aan de afdelingsmanager I&I.

 

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag 19 maart 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.

 

Verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de professionals binnen de afdeling;
 • Je vertaalt de doelstellingen naar de activiteiten en organiseert de juiste prioriteitstelling. Je stuurt op voortgang;
 • Je signaleert mogelijke risico’s en/of knelpunten en schakelt tijdig met de juiste collega’s;
 • Je denkt mee bij het verder inrichten en professionaliseren van de afdeling. Je ontwikkelt en implementeert verbetervoorstellen uit het inrichtingsplan;
 • Je draagt zorg dat de ad-hoc aanvragen op het gebied van Corona op een juiste wijze binnen het team worden uitgezet.

 

Eisen

Beschikbaarheid: je bent inzetbaar voor 10 maanden voor 32 tot 36 uur per week. De ingangsdatum van de opdracht dient te liggen tussen 22 maart en 6 april 2021.

 

De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 keer maximaal 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de procedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 

Overige eisen

Je voegt een cv van maximaal 5 pagina’s A4 toe.

 

Het cv dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dien je, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in te vullen. Verwijzingen naar alleen het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de wensen zal leiden tot uitsluiting.

 

 • Je beschikt aantoonbaar over bedrijfsmatig inzicht en hebt recent (2016 – heden) minimaal 3 jaar leiding gegeven aan een team van minimaal 10 professionals binnen een afdeling informatievoorziening. Onder professionals verstaan we onder andere: functioneel beheerders, technisch applicatiebeheerders, BI-specialisten, data engineers, medewerkers DIV en adviseur informatiebeheer. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet;

 

 • Externe heeft recente, in de periode 2016-heden, ervaring met het inrichten en/of professionaliseren van een team ICT-professionals. Het inrichten en professionaliseren moet betrekking hebben op het ontwerpen en borgen van werkprocessen en het werken onder architectuur. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet;

 

 • Externe heeft recent, in de periode 2016-heden, bijgedragen aan het ontwikkelen van beleid op het gebied van informatievoorziening en de realisatie hiervan. Je bent gewend om te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet;

 

 • Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van informatiemanagement (of aantoonbaar vergelijkbaar). Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, afstudeerrichting en het afstudeerjaar;

 

 • Je dient een VOG met profiel 45 aan te vragen.

 

Wensen

 • Je hebt een coachende en verbindende manier van leidinggeven. De gemeenschappelijke waarden binnen afdeling I&I zijn samenwerking, ondernemerschap en een positieve, lerende houding. Je geeft ruimte maar ook richting wanneer omstandigheden daar om vragen. Je neemt de professionals mee in de veelheid aan ontwikkelingen en creëert/bewaakt draagvlak. Externe heeft oog voor potentieel van professionals en geeft passende uitdagingen om te binden en boeien. Externe beschrijft hoe hij/zij invulling geeft aan deze manier van leidinggeven. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden (geef aan wat concreet is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost).

 

 • De klant bereidt zich voor op de implementatie van Microsoft 365 met Microsoft Teams, SharePoint, Debble en OneGov. Daarnaast loopt er ook project voor het ontsluiten van managementinformatie, het ontwikkelen van een datawarehouse. Na afronding van deze projecten moet de omgeving worden beheerd en ook flexibel meebewegen met de wensen van de organisatie. Dit alles volgens onze architectuurrichtlijnen. Externe geeft aan wat de ervaring met dit soort type projecten is, wat is concreet gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost.

 

 • Naast ervaring in dagelijkse aansturing van de afdeling, ben je thuis in project- en programma management. Je begrijpt heel goed dat je “over muurtjes heen” moet kijken en programma’s en projecten onderlinge afhankelijkheden hebben. Externe geeft aan wat de ervaring hiermee is,  wat is concreet gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost.

 

 • Je hebt een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om te horen waarom deze opdracht jou aanspreekt en wat jij hieraan kan bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken.

 

Competenties (te toetsen in interviewfase)

Beschrijving (uitleg)

 1. Organisatiesensitiviteit
 2. Uitstekende communicatieve vaardigheden
 3. Doorzetter die stevig in zijn schoenen staat
 4. Samenwerkingsgericht

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat van maximaal 5 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om cv’s terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam en start- en einddatum van de werkzaamheden te zijn vermeld.

 

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

 

Geheimhoudingsverklaring

Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant.

 

Opleidingen en diploma’s

Indien bij de eisen en/of de gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient de kandidaat, indien de klant hierom vraagt, een kopie diploma en/of certificaat aan te leveren. Kan kandidaat dit niet aantonen, dan is definitieve afwijzing het gevolg.

 

Tarieven

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten en administratiekosten. Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn. Marktconform en reëel houdt in dat eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen dienen op te geven, als basis voor een gezonde opdracht. Het doel hiervan is te voorkomen dat prijzen worden ontvangen die te veel afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk donderdag 11 maart 2021 het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier