Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een Solution Architect Integratie in Amersfoort.

 

Functie : Solution Architect Integratie
Regio : Amersfoort
Start : maandag 2 januari 2023
Inzet : 36 uur per week
Eind : vrijdag 30 juni 2023
Optie op verlenging : ja, 2 keer 3 maanden
Vragen : uiterlijk maandag 14 november 2022
Aanbieden : uiterlijk vrijdag 25 november 2022

 

Opdracht

De klant wil bij de aanpak van maatschappelijke opgaven meer en slimmer gebruik maken van data. Op dit moment werken er al enthousiaste datateams en data-analisten aan allerlei vraagstukken, maar een stevige basis en samenhang ontbreken nog. Wij verwachten dat de nieuwe Enterprise Architectuur hieraan een belangrijke bijdrage zal leveren. Daarbinnen worden onze integratie-oplossingen meer en meer strategisch gepositioneerd. Daarom zoeken we een solution architect integratie.

Als solution architect integratie ben je verantwoordelijk voor het adviseren over – en het beschrijven van – kaders en richtlijnen op het gebied van de verkrijging, extractie, transformatie, levering uit bronsystemen (ETL), replicatie, federatie (cloud) en virtualisatie van data.

Concrete activiteiten die we graag door jou laten oppakken zijn:

 • In kaart brengen van de bestaande integratie stromen, de gewenste en de te veranderen stromen. Analyse van sterke/zwakke punten en concrete verbetervoorstellen schrijven en daarna actief bijdragen aan het realiseren daarvan;
 • Analyse van de mogelijke inzet van NLX voor de integratie-opgaves van de klant;
 • Aansturing van de integratie leverancier van de klant (EnableU);
 • Het inrichten van een standaard werkwijze om data uit SaaS-applicaties beschikbaar te krijgen voor de klant, zowel voor operationele processen als voor BI-(datagericht werken) processen. Onderdelen van de standaard werkwijze zijn onder andere de uitvraag in de aanbesteding, het gebruik van de broker,  API’s, locatie data-opslag en de wijze waarop geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot de data (incl. de vraag: willen we toe naar “enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik”?);
 • Het mede vormgeven van “opgave” start en  eindarchitecturen op het deelgebied integratie;
 • Het opzetten  en  implementeren van gemeenschappelijke  ontologie, structuren, standaarden  en  richtlijnen.

Plaats in de organisatie

Voor deze functie geldt dat je leiding ontvangt van de teammanager Technologie & Services. Mogelijk ga je onderdeel uitmaken van een opgaveteam en functionele aansturing van een ander persoon ontvangen, dit in afstemming met de teammanager.

Toelichting op rooster

8×5 / 8×4

Kandidaat

 • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
 • Je kan makkelijk bewegen op verschillende (organisatie)niveaus;
 • Contact onderhouden met architecten, managers, dataprofessionals en security specialisten. Daarbij de specifieke issues kennen die binnen deze vakgebieden spelen en met oplossingen komen die alle partijen verder helpen. Hierbij verlies je de security- en privacyaspecten niet uit het oog. Jij overziet als geen ander de gevolgen bij gebruik van onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare data en vervult hierin een adviserende rol;
 • Ingewikkelde materie op een eenvoudige manier presenteren en zo besluitvorming faciliteren;
 • Problemen signaleren, aankaarten en oplossen, in staat om de wijze waarop de implementatie wordt uitgevoerd te reviewen en tussentijds bij te sturen.

 

Eisen

 • Je hebt succesvol een HBO of WO opleiding op het gebied van informatietechnologie afgerond;
 • In de functie (of rol) van architect informatievoorziening of integratie architect minimaal drie jaar werkervaring bij een grote gemeente (ca 150.000 inwoners). Daarin gewerkt aan inhoudelijke thema’s zoals datagericht werken, omgevingswet, sociaal domein enzovoort. Referentie vereist.
 • Aantoonbare kennis en kunde van gangbare architectuurmodellen die bij gemeenten worden toegepast.

Wensen

 • Als architect werkzaam geweest op het gebied van integratievraagstukken;
 • Je hebt bij voorkeur meer dan 5 jaar recente werkervaring bij een grote gemeente (ca. 150.000 inwoners).

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

Als je een geschikte kandidaat bent, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.