Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Software Engineer (2x)
Regio : Apeldoorn / thuis
Start : maandag 29 november 2021
Inzet : 36 tot 40 uur per week
Eind : vrijdag 30 december 2022
Optie op verlenging : ja, 2 x 1 jaar
Uurtarief : maximaal EUR 90
Aanbieden : uiterlijk dinsdag 9 november 2021
Interviews : woensdag 17 november via MS Teams

 

Bij de klant wordt gewerkt met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken.

 

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is hét dataplatform van Nederland dat geo-data beschikbaar stelt aan een ieder die hier gebruik van wil maken. De geodata is actueel en betrouwbaar en komt van verschillende overheidspartijen. PDOK stelt deze geo-data door middel van verschillende API’s (o.a. WFS, WMS, WMTS, RESTful), downloads en applicaties beschikbaar. Een voorbeeld van het aanroepen van API’s/webservices van PDOK is NL Maps. Hier kun je zien hoe eenvoudig je een kaartbeeld van Nederland op verschillende zoomniveaus kunt genereren door de API’s van PDOK aan te roepen.

 

De PDOK diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar. Bij data kan men denken aan topografische data, luchtfoto’s, gebouwen, wegen, statische data en nog veel meer soorten data. Gebruikers van de data en diensten van PDOK zijn bijvoorbeeld analisten die research doen maar in veel gevallen ook Software Engineers die bijvoorbeeld op basis van API’s toepassingen maken voor mobiele telefoons, websites of viewers. PDOK heeft als belangrijke taak dat de data snel door middel van API’s beschikbaar kan worden gesteld, een goede performance kennen en een hoge beschikbaarheid hebben. Voorbeelden van toepassingen van externe gebruikers zijn bijvoorbeeld van VanAnaarBeter of de Geozet Viewer of bijvoorbeeld de website van het Kadaster (in opdracht van het Ministerie) waar men kan zien waar met Drones gevlogen mag worden.

 

Waar zijn en gaan we mee bezig bij PDOK? Voor 2022 en verder focussen we ons op een drietal speerpunten:

 

1 . Transitie naar de Cloud

PDOK heeft impact! De afgelopen jaren is PDOK gegroeid van 580 miljoen requests in 2013 naar meer dan 20 miljard requests vandaag de dag. Verwacht wordt dat het jaarlijkse gebruik in de komende jaren verdubbeld. Om deze groei aan te kunnen zijn we continue bezig met het optimaliseren van de infrastructuur. De belangrijkste stap die we gaan maken, is de stap richting de Cloud. Dit is aan de ene kant noodzakelijk om onze dienstverlening te kunnen waarborgen, anderzijds een hele mooi uitdaging om ons platform en onze standaarden te hervormen. Daarnaast kun je denken aan het inrichten van nieuwe componenten of optimaliseren van bestaande componenten, het inrichten van monitoring etc.

 

 1. Automatisering en standaardisatie omtrent dataverwerking en API’s

Om het inrichten van data en API’s te optimaliseren zal er de komende tijd veel aandacht besteed worden aan het verder automatiseren en standaardiseren van processen. Hiermee moet het opnemen van nieuwe data binnen de infrastructuur nog eenvoudiger, sneller en kwalitatiever worden.

 

 1. Standaardiseren van services en diensten conform INSPIRE uitvoeringsbepalingen

Nederland heeft in nationaalgeoregister.nl een INSPIRE knooppunt gemaakt waardoor iedereen de metadata, met daarin de koppelingen naar de data services van INSPIRE datasets, automatisch kan ophalen. Datasets en -services die onder één van de 34 INSPIRE-thema’s vallen, moeten te vinden, te raadplegen en te downloaden zijn. Ook moeten ze grensoverschrijdend op elkaar aansluiten. Dit proces is in 2010 gestart en loopt door tot en met 2022.

 

Verantwoordelijkheden en taken

 • Deelnemen aan en/of organiseren van Scrum / DevOps sessies (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies), waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing;
 • Doorontwikkeling en hervorming van het bestaande platform (Golang, Java/Kotlin, Python) op een Cloudomgeving;
 • Automatiseren van Deployments (Kubernetes/Docker, Jenkins);
 • Uitvoeren van impactanalyses en deelnemen aan planningsessies.

 

Eisen

Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het cv volstaat niet.

 • Minimaal 5 jaar ervaring met software ontwikkeling;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met Agile/Scrum;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met Kubernetes/Docker;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met één van de volgende programmeer / script talen:
 • Go;
 • Python;
 • Bash;
 • Java/Kotlin.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Extract/Transform/Load (ETL);
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Front-end programmeertools:
 • AngularJS;
 • Openlayers.
 • Kennis van en ervaring met één van onderstaande technieken:
 • Mapserver;
 • Azure/S3
 • MapProxy;
 • Geoserver.
 • Kennis van netwerken en infrastructuur;
 • Taalniveau Nederlands minimaal B2;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met RESTful API management;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met CI/CD en dan in ieder geval:
 • Jenkins;
 • Travis.
 • Kennis van Integration Patterns en Cloud concepten;
 • Kennis van Geostandaarden zoals GML (INSPIRE).

 

Competenties

 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Kwaliteitsgericht;
 • In staat om zelfstandig binnen een scrumteam te werken;
 • Teamspeler;
 • Proactief;
 • Analytisch vermogen.

 

Extra in te leveren

 • Je geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden betreffende de drie speerpunten van PDOK (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden);
 • Je beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe je deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden);
 • Je toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door jou geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

 

Interviews

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 17 november 2021 via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat en maximaal 3 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen of het maximaal aantal pagina’s wordt overschreden. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De klant verplicht de in te zetten kandidaat een VOG bij de gemeente te (laten) aanvragen waaruit geen bezwaar blijkt jegens betrokkenen m.b.t de gevraagde functie. De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

 

Geheimhoudingsverklaring

De klant verplicht de kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk dinsdag 9 november 2021 het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier