Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Senior Java Ontwikkelaar
Regio : Zwolle
Start : 10 mei 2021
Inzet : 36 uur per week
Eind : 30 april 2022
Optie op verlenging : ja, 1 x 1 jaar
Uurtarief : maximaal EUR 90
Aanbieden : uiterlijk woensdag 24 februari 2021

 

Opdracht

Het Productiehuis van de Dienst ICT vertaalt de gewenste business functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Binnen dit productiehuis werken multidisciplinaire teams van ontwikkelaars, testers, analisten en beheerders continu aan het onderhoud en de doorontwikkeling van nieuwe en bestaande ICT-oplossingen.

 

Als Java Ontwikkelaar zal je ingezet worden in een multidisciplinair team en werk je intensief samen aan de doorontwikkeling van bestaande informatie- en/of registratiesystemen van de klant.

 

Doelstelling

Als Java ontwikkelaar draag je bij aan het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de bestaande registratieve systemen van de klant.

 

Verantwoordelijkheden

In de rol van Java ontwikkelaar werk je in een multidisciplinair team, dat werkt volgens de DevOps-werkwijze. Hierbij werk je nauw samen aan het onderhoud en doorontwikkeling van de gewenste functionaliteiten binnen een sprint.

 

Taken

Als lid van een multidisciplinair team ben je verantwoordelijk voor:

 • Zowel front- als backend ontwerpen, beheren en door ontwikkelen van onze registratieve systemen;
 • Het ontwikkelen en aanbrengen van wijzigingen in de database;
 • Het (door)ontwikkelen van de Continuous integration en Continuous delivery pipeline (o.a. Jenkins);
 • In sprints waarde voor de business ontwikkelen en opleveren;
 • Meedraaien in piketrooster voor beheer en implementatie.

 

Contacten

Je hebt dagelijks contact met je teamleden, regelmatig met gebruikers en af en toe met ketenpartners van de klant. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is daarom een vereiste.

 

Opleiding

Voor deze aanvraag zetten wij in op inhoud; relevante kennis en ervaring. Een diploma is van ondergeschikt belang.

 

Werkervaring

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring in Frontend én Backend ontwikkelen met Java (JEE);
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring in een Scrum en DevOps-team;
 • Werkervaring met testautomatisering, bij voorkeur met Cucumber;
 • Werkervaring met Jenkins, Maven, XL Deploy en GIT;
 • Werkervaring met Angular;
 • Werkervaring met Oracle WebLogic Server;
 • Werkervaring met Linux.

 

Competenties

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk;
 • Luisteren: verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties;
 • Overtuigingskracht: stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën;
 • Samenwerken: heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat;
 • Initiatief: begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten;
 • Leervermogen: is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie;
 • Flexibel gedrag: staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden;
 • Probleemanalyse: signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens;
 • Resultaatgericht: maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

 

Eisen

 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is (in verband met de contacten met teamleden/gebruikers/ketenpartners van de klant);
 • Aantoonbare werkervaring met Linux;
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring in Frontend én Backend ontwikkelen met Java (JEE);
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring in  een Scrum en DevOps-team;
 • Aantoonbare werkervaring met Angular.

 

Wensen

Werkervaring met testautomatisering, bij voorkeur met Cucumber;

Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Angular;

Werkervaring met Jenkins, Maven, XL Deploy en GIT;

Werkervaring met Oracle WebLogic Server;

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Je voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. Het cv is in het Nederlands opgesteld en in Word-formaat. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Screening

Een voorwaarde is dat de externe kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. Je dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk woensdag 24 februari 2021 het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier