Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Senior Infra Engineer Windows / Signing
Regio : Apeldoorn
Start : 26 april 2021
Inzet : 24 tot 32 uur per week
Eind : 18 juni 2021
Optie op verlenging : nee
Uurtarief : maximaal EUR 90
Aanbieden : uiterlijk woensdag 14 april 2021
Interviews : dinsdag 20 april 2021

 

Omschrijving

Het team is op zoek naar een senior infra engineer Windows / Signing. Gezien de eisen voor infra / signing kennis mogen ook twee kandidaten worden aangeboden die aantoonbaar gewend zijn om als team te acteren, dan wel succesvol in infrastructuur DevOps teams hebben geacteerd. Indien twee kandidaten beschikbaar worden gesteld, dan dienen de uren verdeeld te worden.

 

Voor het project Signing Service is het DevOps team in de afronding van de ontwikkeling van de nieuwe Signing Service. Momenteel is extra ondersteuning nodig van een senior infra engineer om de Windows omgevingen op te leveren voor beheer. Het beheer zal starten bij de afronding van het project.

 

Opdracht

Het samen met de specialisten van het team analyseren van de configuratie en beheeraspecten voor de Signing infrastructuur en de plaats in het netwerk. Het doorvoeren van de noodzakelijke updates en configuratie instellingen gericht op een beheerbare infrastructuur en het voldoen aan de security-, capaciteits- en performance eisen.

 

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Windows 2012 server / VMware zowel voor inrichting, security en performance;
 • kennis van netwerk protocollen en configuratie (firewall, Proxy, etc.) in de connectie van de Windowsservers van de klant en de ketenpartners;
 • kennis van PKI, EIdAS, tokens, smartcards, encryptie protocollen, authenticatie en signing;
 • bij voorkeur kennis van ADSS servers en Signing Hubs;
 • kennis van het beheer van Windows en de daarvoor benodigde server inrichting en tooling.

 

Verantwoordelijkheden

 • Het ondersteunen van het DevOPs team bij het inrichten van het planmatig beheer van de infrastructuur;
 • Het ondersteunen bij en duiden van de diverse uitkomsten van keten-, performance- en  capaciteitstesten resulterend in voorstellen voor het oplossen van issues of het flexibelere omgaan met grote aantallen transactie;
 • Het opleveren van de infrastructuur voor beheer door het DevOps team.

 

Taken

 • Het pro actief opstellen en uitvoeren van verbetervoorstellen;
 • Optreden als sparringpartner voor de specialisten van de klant en de leverancier op het gebied van Signing services.

 

Eisen

 • Kunnen acteren op HBO niveau op basis van opleiding of ervaring;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met beheer en configuratie van Windows 2012 servers, zowel fysiek als VMWare;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van servers in een netwerk infrastructuur en het oplossen van problemen met Proxy’s en Firewall’s;
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter;
 • Door de kandidaat zélf geschreven motivatie.

 

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Helicopterview;
 • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief;
 • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;
 • Klantgericht;
 • Proactief en initiatiefrijk;
 • Teamspeler;
 • Analytisch vermogen.

 

Extra in te leveren

 • Je geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van de klant (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden);
 • Je beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden);
 • Je toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat en maximaal 3 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen of het maximaal aantal pagina’s wordt overschreden. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De klant verplicht kandidaat een VOG bij de gemeente te (laten) aanvragen waaruit geen bezwaar blijkt jegens betrokkenen m.b.t de gevraagde functie. De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

 

Geheimhoudingsverklaring

De klant verplicht kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk woensdag 14 april 2021 het volgende:

 • cv (maximaal 3 A4’s) in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier