Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Senior BI specialist (3x)
Regio : Arnhem / thuis
Start : maandag 3 januari 2022
Inzet : 32 tot 40 uur per week
Eind : vrijdag 30 december 2022
Optie op verlenging : ja, 4 x 6 maanden
Uurtarief : EUR 80 – EUR 95 (maximaal)
Aanbieden : uiterlijk donderdag 18 november 2021
Interviews : woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 december 2021

 

Opdracht

De afdeling I&A is de professionele dienstverlener op de terreinen van informatiedienstverlening en informatietechnologie. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker zich m.b.v. ict-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak en adviseert de organisatie bij het automatiseren van processen en bij het samenstellen en beheren van data- en/of gegevensverzamelingen.

 

Het I&A cluster Business Intelligence is met circa 10 medewerkers verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van managementinformatie en rapportages voor de hele organisatie. Voor het cluster zijn wij op zoek naar drie breed inzetbare senior Business Intelligence specialisten die tijdelijk ons team komen versterken.

 

Voorlopig is de norm nog steeds thuiswerken. Waar mogelijk werken we 1 dag per twee weken als cluster op kantoor in Arnhem. Er is een dagelijks afstemmingsoverleg m.b.v. MS Teams. Onderling contact en overige overleggen vinden plaats d.m.v. MS Teams of telefonisch. Als het noodzakelijk is kan in voorkomende gevallen op kantoor gewerkt worden. In de “normale” situatie is thuiswerken mogelijk in overleg.

 

Taken

 • Het uitvoeren van informatie analyses en opstellen van specificaties;
 • Het ontwikkelen van ETL toepassingen, Data Marts, Rapportages en Dashboards op basis van de specificaties. Dit alles op basis van een vaste (datawarehouse) architectuur, standaarden en templates;
 • Het ontwikkelen van analytics faciliteiten;
 • Het opstellen van documentatie;
 • Het (mee) uitvoeren van beheertaken.

 

Beschikbaarheid

Externe is inzetbaar vanaf 3 januari 2022 tot en met 30 december 2022 voor 32 – 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 6 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 maart 2022 inzetbaar is voor 32 – 40 uur per week.

 

Curriculum vitae (cv)

Je voegt een cv van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Het cv is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (maand en jaar) van de werkzaamheden en het aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Eisen

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar;
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden) met minimaal vier business intelligence / datawarehouse projecten. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal vier projecten/opdrachten die aantonen dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet;
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar hands-on ervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden) met het uitvoeren van informatie analyses en opstellen van specificaties voor Business Intelligence vraagstukken. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar hands-on ervaring voldoet.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar hands-on ervaring bij Business Intelligence opdrachten (opgedaan in de periode 2014 – heden) met onderstaande tools:
 • SQL Server Analysis Services (SSAS);
 • SQL Server Reporting Services (SSRS);
 • SQL Server Integration Services (SSIS);
 • SQL Server Database en Transact-SQL.

N.B. De duur per tool is niet van belang. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar hands-on ervaring voldoet. Graag per gevraagde tool de ervaring beschrijven.

 

Wensen

 • Externe heeft aantoonbaar tenminste 3 jaar ervaring met het werken bij een overheidsorganisatie op het gebied van Business Intelligence, aan te tonen met praktijkvoorbeelden;
 • Externe heeft aantoonbaar tenminste 2 jaar ervaring met Agile werken volgens de Scrum methode, aan te tonen met praktijkvoorbeelden;
 • Externe heeft aantoonbaar tenminste 4 jaar ervaring met dimensioneel modelleren voor Business Intelligence vraagstukken, aan te tonen met praktijkvoorbeelden;
 • Externe heeft aantoonbaar tenminste 4 jaar ervaring met Microsoft Power BI voor rapportage en analytics  doeleinden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden;
 • Externe beschikt aantoonbaar over een Microsoft Business Intelligence certificering (bijvoorbeeld MCSA, MCSE of vergelijkbaar) behaald in 2012 of later, aan te tonen met het cursusinstituut en het jaar waarin het certificaat is behaald.

 

Competenties

 • Luisteren (luisteren, samenvatten en doorvragen): je pikt belangrijke informatie op uit mondelinge mededelingen. Je vraagt goed door en gaat in op reacties;
 • Communicatieve vaardigheden: je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen;
 • Initiatief/pro-actief: je signaleert kansen en handelt daarnaar. Hiermee begin je liever uit jezelf, dan dat je passief afwacht;
 • Analytisch vermogen: je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoekt naar ter zake doende gegevens;
 • Overtuigingskracht: je gedrag is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

 

Interviews

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdag 1 december, donderdag 2 december en op vrijdag 3 december 2021. Gelieve hier rekening mee te houden. Als externe niet beschikbaar is op deze data, dient externe dat bij het indienen van de offerte expliciet aan te geven.

 

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de externe in aanmerking komt voor een interview.

 

Opleidingen en diploma’s

Indien bij de eisen en/of de gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kopie diploma en/of certificaat te worden toegevoegd aan de aanvraag. Kunnen externen dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

 

BYOD

De klant gaat in het kader van het nieuwe werken uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe. De klant beschikt in dat kader over voldoende kantoorvoorzieningen waar externe gebruik van kan maken.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk donderdag 18 november 2021 het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier