Wij zijn op zoek naar een Senior Applicatiebeheerder in de regio Tilburg voor 36 tot 40 uur per week. Startdatum is zo snel mogelijk. De opdracht is tot eind maart 2020 met optie tot verlenging. Tarief? Zo scherp mogelijk! Ben jij of ken jij een geschikte kandidaat? Lees dan even verder.

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de applicatie- en koppelingenarchitectuur/beleid en voert de regie op de realisatie van de SLA’s met leveranciers gericht op een bedrijfszekere applicatie infrastructuur, inclusief database-omgeving en koppelingen tussen applicaties. Tevens realiseer je de informatievoorziening op strategisch-tactisch-operationeel niveau en andere vormen van output.

De functie bestaat voornamelijk uit de coördinatie van informatie technische taken op het grensvlak van automatisering en informatisering. De functie omvat gevarieerde werkzaamheden (ontwikkeling en ontwerp) en projectleiding over de gebruikers, ontwikkelen van applicaties). Accuratesse is regelmatig vereist bij werkzaamheden als het installeren van hard- en software en het controleren van bestanden. De voor de functie vereiste kennis moet minimaal gelijkwaardig zijn aan HBO, aangevuld met een grondige oriëntatie op de interne automatiseringsinfrastructuur en bedrijfsprocessen en specifiek op de functie gerichte kennis over de automatisering en gebruikte hard- en software.

In deze functie ben je bij het indelen van de eigen tijd gebonden aan deadlines. Je stelt daarbinnen zelf prioriteiten. Je bepaalt zelf de aanpak van projecten. Hoge mate van initiatief in het werk is vereist. Je contacten met management, collega’s en leidinggevende op je eigen en andere afdeling en met gebruikers in de gehele organisatie zijn gericht op informatie-uitwisseling en het oplossen van technische problemen. Ze zijn van belang voor de voortgang van je eigen werkzaamheden en die van anderen.

Fouten of onzorgvuldigheden in het werk (bijv. bij de ontwikkeling van het ICT-beleid en testen van nieuwe applicaties) kunnen leiden tot stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden, interne en externe irritaties en flinke financiële schade. De kans op het tijdig ontdekken en herstellen van de fouten berust voornamelijk op zelfcontrole.

Werkzaamheden

 • Je ontwikkelt en realiseert, binnen de kaders van de ICT-strategie, een visie en beleid op integratie van applicaties inclusief een meerjarenplan en de architectuur, rekening houdend met de behoeften uit de organisatie en vertaalt deze naar uitgangpunten en kwalificaties voor de integratiesoftware, leveranciers en business software.
 • Je voert de regie op de door leveranciers te leveren prestaties conform de overeengekomen SLA’s en plant, coördineert en monitort voortgang en kwaliteit van projecten.
 • Je draagt zorg voor de beveiliging van de applicatie-infrastructuur.
 • Je levert input voor en geeft advies over het jaarplan van het team.
 • Je actualiseert, ontwikkelt en implementeert de applicatie-infrastructuur inclusief de applicatiecomponenten en documenteert de technische systeeminformatie, gericht op het realiseren van de afgesproken performance.
 • Je beheert en bewaakt de performance van de applicatie-infrastructuur, lost problemen op en draagt zorg voor standaardisatie van procedures en werkwijzen.
 • Je bewaakt de autorisatiestructuren op applicatie- en module-niveau, conform de organisatierichtlijnen en adviseert over de toepassing en uitvoering ervan.
 • Je bent op de hoogte van afspraken met leveranciers op het gebied van applicaties (inhoud van de SLA’s) en bewaakt of diensten conform afspraak worden geleverd
 • Je houdt contact met en bent aanspreekpunt voor de procesexperts en proceseigenaren.
 • Je bent bekwaam met scripting (gebruikt bestaande applicaties om handelingen te automatiseren)
 • Je treedt op als projectadviseur en projectmedewerker op het gebied van technisch applicatiebeheer en informatievoorziening.
 • Je wisselt kennis en diensten uit binnen samenwerkingsverbanden.
 • Je documenteert wijzigingen in applicaties, zodat veranderingen bekend en traceerbaar zijn.
 • Je vervaardigt handleidingen en werkinstructies voor collega’s en gebruikers.
 • Je leidt collega’s en gebruikers op en zorgt voor ondersteuning
 • Je houdt jouw eigen functionele kennis op peil en zoekt naar nieuwe ontwikkelingen en technologieën op het vakgebied.

 

Wanneer je een geschikte kandidaat bent of hebt, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk dinsdag 3 december 2019, het volgende:

1) blanco cv in Nederlandse taal in Word zonder balken, kop- en voetteksten, logo’s, tabellen, etc..

2) voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum

3) genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma

4) relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties

5) tarief en beschikbaarheid (inclusief status eventuele overige intakes)

6) vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

7) schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant