Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : QA Architect
Regio : Schiedam/thuis
Start : 1 november 2021
Inzet : 400 uur
Eind : 31 mei 2022
Optie op verlenging : ja, tot maximaal 31 oktober 2023
Uurtarief : maximaal EUR 112
Aanbieden : uiterlijk maandag 18 oktober 2021

 

Team

Het Team Automatisering bestaat uit 2e en 3e-lijns systeembeheerders, Technisch Applicatiebeheerders en Adviseurs Automatisering. Daarnaast wordt de eerste lijns ICT Support bemenst door een externe partij. De medewerkers van het Team Automatisering zijn verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de technische infrastructuur, het beheer van de ICT op de werkplekken en alle mobiele devices van de medewerkers. Daarnaast valt ook het beheer en onderhoud van vaste en mobiele telefonie onder de verantwoordelijkheid van Team Automatisering en adviseren de medewerkers over automatiseringsvraagstukken.

Het team Informatievoorziening (IV) bestaat uit 18 medewerkers die zich bezighouden met alle

voorkomende thema’s en projecten op het gebied van informatievoorziening.

 

Taak

Voor deze opdracht zien wij de volgende drie onderdelen met daarachter een indicatieve verdeling:.

 1. Ondersteuning bij het opzetten van de doelarchitectuur (60%);
 2. Ondersteuning (basis) transitie naar Microsoft 365 (30%);
 3. Ondersteuning technische architectuur Automatisering (10%).

 

Ad 1 Ondersteuning doelarchitectuur

De klant heeft de enterprise architectuur beschreven (de IST) en is recent gestart met een traject

voor het opstellen van de doelarchitectuur (de SOLL, met een scope van ca 4 jaar). De klant is hier niet ervaren in en zoekt externe ondersteuning om het proces te begeleiden. Daarnaast zijn we ook nieuwsgierig naar externe invloeden. In een traject van ongeveer een half jaar wil De klant vanuit een architectuurvisie, opgesteld samen met het management, de 4 samenhangende lagen van de architectuur beschrijven voor de toekomst.

 

We zoeken voor dit onderdeel een consultant die in nauwe samenwerking met de enterprise

architect De klant helpt de doelarchitectuur, een visie op de toekomst, op te stellen.

 

De taken voor de consultant zien wij als volgt:

 • Ondersteunen bij het stellen van kaders voor het opstellen van de doelarchitectuur (de
 • “Do’s” en Don’ts”; speelruimte proces);
 • Meehelpen bepalen van het einddoel van de doelarchitectuur (vraagarticulatie opstellen);
 • Sturen op het proces om tot de doelarchitectuur te komen(efficiëntie en effectiviteit van
 • het proces);
 • Leveren van templates of methode (templates/methode voor proces en presentatie van
 • eindproduct);
 • Begeleiden bij opzetten workshops (sturen in voorbereiding, participatie sessies architectuurvisie);
 • Sturen op de samenhang van de deelproducten tot een volledige doelarchitectuur (kwaliteit van het eindproduct beoordelen).

 

Het eindproduct van dit onderdeel is de doelarchitectuur. Een product waarin de SOLL is beschreven en samen met de IST-situatie als basis fungeert voor een FIT/GAP-analyse en transitieplan. De FIT/GAP-analyse en transitieplan maken geen onderdeel uit van de opdracht.

 

Ad 2 Ondersteuning (basis) transitie MS365

De klant is in transitie richting een brede inzet van MS365. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van

E5(+) licenties, afgenomen via een het contract. Voor het goed uitnutten van deze licentie worden de Microsoft componenten centraal gepositioneerd binnen de infrastructuur. Aan deze centrale positionering zijn een aantal strategische keuzes gekoppeld, welke (groten)deels meegenomen zullen worden binnen de doelarchitectuur (hiervoor is een eerste ruime visie gepresenteerd). Daarnaast zoekt De klant een partner voor de implementatie en zal de governance rondom MS365 opgesteld moeten worden. Hiervoor is De klant bezig met de voorbereidingen voor een Europese aanbesteding. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan MS Teams, OneDrive, etc. als basiscomponenten van de KA (kantoorautomatisering) bij de klant.

 

We zoeken voor dit onderdeel een partner die de projectleider MS365 ondersteunt bij het richten

van de technische componenten van MS365. Het blijft beperkt tot de basis functionaliteit in relatie tot de mogelijke doelarchitectuur (hierdoor valt het inrichten van de applicatie hier niet onder).

Aansluitend vragen we ondersteuning bij de aanbesteding en het opstellen van kaders voor de

governance, zodat dit in lijn blijft met de beoogde doelarchitectuur.

 

De taken voor de consultant zien wij als volgt:

 • Begeleiden bij de transitie richting centrale positie MS365 (vanuit de eerste visie);
 • Meedenken over het faciliteren van de KA en in beheer nemen hiervan, gekoppeld aan de infrastructurele keuze die volgt uit de doelarchitectuur;
 • Meedenken bij de centralisering van de Azure AD als voorloper op een toekomstige inrichting van een centrale IAM component (waarschijnlijk anders dan Azure AD). Hierbij wordt met een IAM bril naar de Azure AD gekeken;
 • Ondersteuning bij aanbesteding voor implementatie- en beheerpartij MS365;
 • Ondersteuning bij opstellen van de kaders voor de governance MS365.

 

Ad3 Ondersteuning technisch architectuur

De klant start een werving voor een Technisch Architect. De Technisch Architect treedt op als

architect binnen projecten. Daarnaast gaat hij, gekoppeld aan de businessvraag, de technische

infrastructuur beschrijven en helpen vorm geven. De Technisch Architect werkt hierbij nauw samen met de Enterprise Architect.

 

We zoeken voor dit onderdeel een consultant die het team Automatisering ondersteunt bij keuzes op vraagstukken binnen de technische architectuur, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt

gevraagd op de beoogde doelarchitectuur.

 

De taken voor de externe architect zien wij als volgt:

 • Meedenken bij invulling technische vraagstukken (beperkte rol technisch architect zolang de functie nog niet is ingevuld) gekoppeld aan MS365 en doelarchitectuur;
 • Beperkte invulling van de rol technisch architect (als ondersteuning van systeembeheer) zolang de functie nog niet is ingevuld;
 • De keuzes die gemaakt worden moeten de doelarchitectuur (gaan) ondersteunen;
 • De keuzes die gemaakt worden moeten de doorontwikkeling van MS365 ondersteunen;
 • Ondersteuning / liaison van technisch architect in relatie tot MS365 en doelarchitectuur.

 

Aanvullende opmerking

De klant realiseert zich terdege dat de uitvraag als te breed kan worden beschouwd voor één

specialist. Als blijkt in de uitvoering van de opdracht dat de opdrachtomschrijving té breed is,

treden Opdrachtnemer en de klant hierover in overleg.

 

Profiel/eisen

 • Een technische achtergrond met brede en actuele kennis van ontwikkelingen op IT gebied;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van enterprise architectuur / doel architectuur;
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met MS 365;
 • Je hebt een afgeronde HBO / WO opleiding;
 • Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

 

Wensen

Ervaring met een dergelijke opdracht bij de Nederlandse overheid.

 

Competenties

Kaderstellend;

Sturend ;

Kennisdeling;

Resultaatgericht.

 

Beschikbaarheid

Indicatieve startdatum 1 november 2021

Indicatieve einddatum 31 mei 2022

Totaal aantal uur 400 uur

Optie tot verlenging Optie 1: 31 december 2022

Optie 2: 30 juni 2023

Optie 3: 31 oktober 2023

Standplaats Hybride, in onderling overleg in Schiedam of thuis werken

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk maandag 18 oktober 2021 het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier