Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : projectleider werkgroep aanbesteding voor een nieuwe ICT-infrastructuur sourcing partner
Regio : Bergen op Zoom
Start : 16 november 2020 (of eerder)
Inzet : 16 uur per week
Eind : 28 februari 2021
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : maximaal EUR 100
Aanbieden : uiterlijk donderdag 5 november 2020

 

In het kader van het besluit tot uittreding van de huidige ICT-samenwerking is een projectorganisatie geformeerd die bestaat uit 4 werkgroepen: architectuur, aanbesteding, migratie en functioneel en acceptatietesten. Voor de werkgroep aanbesteding ten behoeve van de overgang (sourcing) richting nieuwe partner, is behoefte aan een projectleider werkgroep aanbesteding voor een nieuwe ICT-infrastructuur sourcing partner voor ongeveer 16 uur per week (2 dagen per week voor 14 weken).

Het te behalen resultaat is een volledig doorlopen Europese aanbestedingsprocedure die leidt tot contractering van een provider die de nieuwe ICT-infrastructuur en ICT-werkplek gaat leveren als een dienst.

Taken
Leiding geven aan de multidiscipinair (ICT, informatiebeveiliging, privacy, inkoop) samengestelde werkgroep die als taak heeft:

 • Het bepalen van het pakket van functionele eisen
 • Het verrichten van een marktverkenning
 • Het opstellen van aanbestedingsdocumenten
 • Het uitvoeren van de aanbesteding
 • Het in kaart brengen van de gevolgen van deze aanbesteding voor de interne organisatie

 

Eisen

 • Een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau bij voorkeur in de richting van Informatica of Business en informatiemanagement
 • Aantoonbare recente kennis en ruime ervaring als projectleider met het managen van dergelijke aanbestedingsprocessen in het ICT domein bij de gemeentelijke overheid
 • Omstreeks 15 november 2020 kunnen beginnen

Competenties

 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je beschikt over goede contacten met marktpartijen en bent in staat om de marktverkenning snel en effectief te organiseren
 • Je beschikt over een uitstekend analytisch vermogen
 • Je bent een goede resultaatgerichte projectleider
 • Je bent een echte teamplayer
 • Je bent proactief en innovatief
 • Je staat stevig in je schoenen en laat je niet snel afschrikken. Ook niet door korte doorlooptijden en harde deadlines

Voorwaarden inschrijvingen

Randvoorwaarden cv
Met een cv wordt bedoeld een overzicht van de werkervaring van de aangeboden kandidaat. Het cv  is in het Nederlands opgesteld en wordt verstrekt in Word. Het ingediende cv mag maximaal bestaan uit 4 pagina’s dubbelzijdig. In het cv dienen minimaal de onderstaande punten benoemd te worden:
• Welke werkzaamheden / projecten uitgevoerd zijn, het werkbestand en je rol hierin.
• Start- en einddatum van de werkzaamheden (aantal uur per week)
Indien het cv de bovengenoemde punten niet bevat kan de aanbieding terzijde gelegd worden.

Overige randvoorwaarden
• Indien je een ZZP’er bent, dan wordt er gewerkt met een modelovereenkomst VNG.
• Voor de start van de opdracht, dient er een VOG verklaring overlegd te worden.

Vergoedingen

1. Parkeren:
• Een parkeervergunning wordt niet verstrekt door de klant.

 1. Reiskosten:
  • Woon – werk kilometers worden niet vergoed.
  • Kilometers gemaakt op het werk met de auto kunnen gedeclareerd worden, de vergoeding hiervoor bedraagt € 0,19 per kilometer.3. Telefoon:
  • De werknemer dient zelf zorg te dragen voor een mobiele telefoon.
  • De kosten voor de aanschaf en het gebruik van de mobiele telefoon dienen in het uurtarief opgenomen worden.

  4. Werkplek:
  • Door de klant wordt een werkplek (bureau) ter beschikking gesteld waarvan de medewerker gebruik kan maken. De medewerker dient zelf een deugdelijke laptop mee te brengen om de werkzaamheden op uit te voeren. Met deze laptop kan de medewerker inloggen op het netwerk van de klant.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk donderdag 5 november 2020 het volgende:

 

1) cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo

2) voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum

3) genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma

4) relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties

5) tarief en beschikbaarheid (inclusief status eventuele overige intakes)

6) vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

7) schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Onze contactgegevens vind je hier