Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : procesmanager wijzigingsbeheer
Regio : Zevenbergen
Start : maandag 11 oktober 2021
Inzet : 24 uur per week
Eind : vrijdag 31 december 2021
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : zo scherp mogelijk
Aanbieden : uiterlijk maandag 4 oktober 2021 voor 10.00 uur

 

Opdracht

Voor het vormgeven, uitvoeren en onderhouden van het wijzigingsbeheer zijn wij vooralsnog voor de periode t/m 31 december 2021 op zoek naar een ervaren en enthousiaste procesmanager wijzigingsbeheer (24 uur).

 

Het is de taak van de ISM-procesmanager om proces(sen) maximaal te laten bijdragen aan de dienstverlening van de IT-beheerorganisatie. Mede door proces(sen) in te richten, aan te sturen, te monitoren, te rapporteren en te verbeteren. Belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Het managen van het wijzigingsproces zodat dit de afgesproken dienstverlening succesvol ondersteunt;
 • Zorgen voor goed werkende afspraken met het lijnmanagement t.a.v. de inzet en werking van resources;
 • Het inrichten van het wijzigingsproces in samenhang met beschikbare ondersteunende middelen en uitvoerende medewerkers;
 • Het monitoren en rapporteren over de werking van het proces;
 • Het opstellen, publiceren, beheren en evalueren van de procedurebeschrijving;
 • Zorgen dat het proces optimaal wordt ingericht in TOPdesk;
 • Het opstellen van procesrapportages en bespreken ervan met de verschillende doelgroepen.

 

Vereiste kennis en ervaring kandidaat

 • Bedrijfskundige of IT-gerichte opleiding op hbo-niveau;
 • Ruime kennis van en inzicht in ITIL processen en/of de ISM-methode (ISM-Foundation / Masterclass);
 • Ruime (proces) ervaring binnen IT-beheer.

 

Gewenste kennis en ervaring kandidaat

 • Kandidaat heeft praktische ervaring met het inrichten van het wijzigingsproces en het aansturen daarvan;
 • (Globale) kennis van de bedrijfsvoering processen van een gemeente. Inzicht hoe de Informatiesystemen de bedrijfsvoering van een gemeente ondersteunen;
 • (Globale) kennis van ICT Infrastructuur.

 

Persoonskenmerken

 • Het vermogen anderen te begrijpen;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Het vermogen om te motiveren, in beweging te brengen;
 • Gestructureerd kunnen denken en communiceren, zowel in spraak als op schrift;
 • Functionele vragen kunnen omzetten in technische vragen;
 • Initiatiefrijk en assertief;
 • Besluitvaardig;
 • Goed gevoel voor de organisatiesensitiviteit;
 • Contactvaardig en klantgericht;
 • Mensen kunnen overtuigen en enthousiasmeren.

 

Plaats in de organisatie

De procesmanager wijzigingsbeheer maakt deel uit van het team ondersteuning  en rapporteert hiërarchisch aan de Manager ICT en functioneel aan de proceseigenaar.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk maandag 4 oktober 2021 voor 10.00 uur het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier