Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Ontwerper Netwerken (Citrix Netscaler)
Regio : Driebergen
Start : 5 april 2021
Inzet : 36 uur per week
Eind : 31 maart 2022
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : maximaal EUR 90
Aanbieden : uiterlijk woensdag 3 februari 2021

 

Opdracht

De Netwerk ontwerper richt zich op het vlak van Netwerk en Security ontwerp. Hij draagt zorg voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT oplossingen en volgt hierbij de invulling van de producten portfolio.

 

De Netwerk ontwerper geeft invulling aan de beschrijving van de werkingsspecificaties, test- en integratierichtlijnen alsmede aan de concretisering van beheer- en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productiename en voor de verwerving van ICT producten en diensten binnen het expertisegebied Netwerk en Security.

 

Verantwoordelijkheden

 • Zorgdragen voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT oplossingen;
 • Voortgang rapporteren van de werkzaamheden;
 • Documentatie van de ontwikkeling en wijziging verzorgen;
 • Opstellen van realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen;
 • Expertise gerelateerde problemen afhandelen;
 • Migratiewerkzaamheden voorbereiden en uitvoeren;
 • Producten van externe leveranciers gereed maken voor integratie en test in de release.

 

Taken

 • Aanspreekpunt en vraagbaak betreffende Netwerk en Security vraagstukken;
 • Ontwerpen, configureren, implementeren en troubleshooting van diverse disciplines in complexe omgevingen bestaande uit onder andere: Routing/Switching, Firewalls, Loadbalancers, Webproxy’s, SSL/VPN en overige Security oplossingen;
 • De expertise bijdragen voor Netwerk en Security vraagstukken en input leveren voor het vervaardigen van testplannen en voert waar nodig specifieke testen uit;
 • Controleert of de diverse (ontwerp-)specificaties op elkaar aansluiten en totaal de complete systeemoplossing (zoals beschreven in de architectuur) bieden;
 • Gevonden probleemoplossingen in nieuwe releases verwerken.

 

Contacten

Contacten intern en met leveranciers.

 

Inzet

Inzet is op projectmatige basis.

 

Opleiding

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Certificaat CCNP (eis) en bij voorkeur een CCIE certificaat.

 

Werkervaring (eisen)

 • In de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar kennis van en werkervaring met Citrix Netscaler;
 • In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar kennis van en werkervaring met routers & switches (Cisco);
 • In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar ervaring als Netwerk ontwerper binnen een grote organisatie (vanaf 1000 medewerkers);

 

Wensen

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar kennis van en werkervaring F5 Load Balancers;
 • Minimaal 2 jaar kennis van en werkervaring als netwerk ontwerper met: SSL/VPN, DNS/IPAM, MPLS, Loadbalancing, WiFi of overige Security oplossingen;
 • Algemene netwerk- en securitykennis op CCNP niveau;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als Netwerk Ontwerper/Architect met beveiligingsrichtlijnen.
 • In de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar werkervaring als ontwerper m.b.t. Life Cycle Management van componenten en standaarden.
 • CCIE certificering Routing en Switching en/of CCIE certificering Service Provider.

 

Competenties (eisen)

 

 • Maatschappelijke oriëntatie: is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie;
 • Organisatiesensitiviteit: speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen;
 • Overtuigingskracht: toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën;
 • Coachen: verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen;
 • Organisatievermogen: bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij;
 • Klantgerichtheid: herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in;
 • Netwerkvaardigheid: ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking;
 • Systeemdenken: herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel;
 • Initiatief: signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

 

Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het gesprek.

 

Curriculum vitae (cv)
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word-formaat en maximaal 7 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Overig

 • De uitgenodigde kandidaat dient minimaal één dag voor het gesprek de gevraagde bewijsmiddelen, zoals kopie diploma(s)/certificaten te overleggen;
 • De maximale inzet betreft 2 jaar.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk woensdag 3 februari 2021 het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier