Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : .NET ontwikkelaar
Regio : Arnhem / thuis
Start : 1 juli 2021
Inzet : 40 uur per week
Eind : 30 juni 2022
Optie op verlenging : ja, 6 x 6 maanden
Uurtarief : EUR 75 – EUR 85
Aanbieden : uiterlijk donderdag 3 juni 2021
Interviews : maandag 14 juni en dinsdag 15 juni 2021

 

Opdracht

Ruim 1100 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen bij de klant. De klant is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoekt de klant naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk.

 

De afdeling I&A is de professionele dienstverlener op de terreinen van informatiedienstverlening en informatietechnologie. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de organisatie zich m.b.v. ICT-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak en adviseert de organisatie bij het automatiseren van processen en bij het samenstellen en beheren van data- en/of gegevensverzamelingen.

 

Het I&A team Ontwerp en Ontwikkeling (O&O) is met circa 35 werknemers verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en testen van nagenoeg alle maatwerkapplicaties en interfaces die de organisatie beschikbaar stelt. Voor het team I&A/O&O is de klant op zoek naar een .NET ontwikkelaar.

 

Verantwoordelijkheden

Als ontwikkelaar voor met name .NET ga je aan de slag in een team voor het ontwikkelen en releasematig onderhouden van een cluster aan applicaties binnen de afdeling I&A van de klant. Deze applicaties zijn actief in verschillende domeinen van de organisatie, maar allemaal ontwikkeld met Microsoft .NET technologieën. De werkzaamheden worden volgens SCRUM uitgevoerd in sprints.

 

Taken

 • Ontwikkelen van .NET applicaties;
 • Oplossen van 3e lijns verstoringen, incidenten en problemen;
 • Afstemmen met collega ontwikkelaars, functioneel ontwerpers, functioneel applicatiebeheer, gebruikersgroepen en applicatie-eigenaar (SLA);
 • Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande ICT-systemen. Het maken van technische impactanalyses en bijdragen aan het besluitproces is hier eveneens onderdeel van;
 • Inbrengen van vaktechnische kennis bij de in beheername van nieuwe ontwikkelde functionaliteit;
 • Onderhouden van technische en beheerdocumentatie.

 

Eisen

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde hbo-opleiding Informatica of over minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een vergelijkbare afstudeerrichting. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar;
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring met C# (opgedaan in de periode 2006 – heden). Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de opdrachten waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 10 jaar ervaring voldoet;
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met ASP.Net MVC (opgedaan in de periode 2016 – heden). Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal één opdracht/project uit deze periode waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet;
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 – heden) met het werken met de technieken Entity Framework en WCF Webservice en Web API. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal één opdracht per techniek uit deze periode waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet;
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2016-heden) als developer in een SharePoint 2013 of SharePoint Online omgeving. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee opdrachten uit deze periode waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.

 

Wensen

 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met Visual Studio Team Services en met Azure DevOps, aan te tonen met praktijkvoorbeelden waaruit concreet blijkt waar en wanneer deze ervaring is opgedaan;
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring met Front end technologieën (bijvoorbeeld Vue.Js en ReactJs en AngularJs), aan te tonen met praktijkvoorbeelden waaruit concreet blijkt om welk soort ervaring het gaat en waar en wanneer (de duur van de opdracht) deze ervaring is opgedaan;
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring met API Design en API Management (bijv. Azure API Management), aan te tonen met praktijkvoorbeelden waaruit concreet blijkt om welk soort ervaring het gaat en waar en wanneer (de duur van de opdracht) deze ervaring is opgedaan;
 • Externe beschikt aantoonbaar over tenminste 2 jaar ervaring met de moderne authenticatie mechanismes OpenIdConnect of OAuth, aan te tonen met praktijkvoorbeelden waaruit concreet blijkt om welk soort ervaring het gaat en waar en wanneer (de duur van de opdracht) deze ervaring is opgedaan;
 • Externe beschikt aantoonbaar over een PSM of CSM certificering op het gebied van SCRUM methodiek, aan te tonen met de naam van het cursus/opleidingsinstituut, de plaats en het jaar waarin het certificaat is behaald.

 

Competenties

 • Resultaatgerichtheid: je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen;
 • Zelfstandigheid: je bent in staat eigen werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen. Je hebt geen begeleiding nodig en kan goed alleen werken. Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken en problemen zelf op te lossen. Je werkt efficiënt, besteedt je tijd nuttig en zoekt zinvol werk als er tijd over is;
 • Uitdrukkingsvermogen/communicatieve vaardigheden: je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal zowel met insiders bekend met het IT-jargon als met buitenstaanders met minder inhoudelijke kennis (zoals bijvoorbeeld functioneel beheerders of gebruikers);
 • Analytisch vermogen: je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden;
 • Samenwerkingsgerichtheid: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

 

Curriculum vitae (cv)

Je voegt een cv van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (maand en jaar) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de externe in aanmerking komt voor een interview.

 

Geheimhoudingsverklaring

Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende het verblijf bij de klant.

 

Opleidingen en diploma’s

Indien bij de eisen en/of de gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kopie diploma en/of certificaat te worden toegevoegd aan de aanvraag. Kunnen externen dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

 

BYOD

De klant gaat in het kader van het nieuwe werken uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe. De klant beschikt in dat kader over voldoende kantoorvoorzieningen waar opdrachtnemer gebruik van kan maken.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk donderdag 3 juni 2021 het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

 

Onze contactgegevens vind je hier