Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Microsoft 365 Functioneel Beheerder
Regio : Zwolle / thuis
Start : dinsdag 1 februari 2022
Inzet : 32 tot 36 uur per week
Eind : vrijdag 29 juli 2022
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : maximaal EUR 85
Aanbieden : uiterlijk woensdag 5 januari 2022
Interviews : maandag 17 januari 2022 via MS Teams

 

Project

Als M365 beheerder werk je samen met het Microsoft 365 beheerteam. Het M365 beheerteam bestaat op dit moment uit vijf beheerders (drie extern, twee intern). Als lid van het M365 beheerteam word je ingezet ten behoeve van het reguliere functioneel beheer 2de lijn van de Microsoft 365 omgeving. Standaard vragen en verzoeken worden zoveel mogelijk opgevangen door de 1ste lijn. Het werkveld beslaat dus voornamelijk beheerwerkzaamheden en daarnaast een stuk ondersteuning van het projectmatig ontwikkelwerk (inrichten M365).

 

Voor het project ligt een implementatieplan ten uitvoer waar in twee fasen M365 wordt geïmplementeerd in de organisatie van circa 1300 medewerkers, incl. externe inhuur. Het betreft dan de implementatie van MS Teams, SharePoint en OneDrive. In de eerste fase die loopt tot 1 januari 2022 is het bedoeling dat er met een kleine groep iteratief wordt gestart. Mede op basis van de ervaringen vanuit deze eerste fase wordt een detailplan uitgewerkt voor de twee fase waarbij het doel is om uiterlijk 31-12-2022 de gehele organisatie te laten werken met MS Teams, SharePoint en OneDrive. Vermeld dient nog te worden dat de medewerkers inmiddels beschikken over een zakelijke laptop waarop een ‘eenvoudige’ variant van Teams beschikbaar is en ook de mailomgeving inmiddels gemigreerd is naar de cloud. Daarnaast heeft een deel van de organisatie ervaring heeft met het werken met SharePoint Online vanuit een pilot die in 2019 is gestart. Inmiddels is er al een aantal sites aangemaakt en werkt een deel van de medewerkers samen via het SharePoint Online samenwerkplatform.

 

De voorliggende opdracht richt zich dus echt op de functionele inrichting van SharePoint, Teams en OneDrive.

 

Een belangrijk aandachtspunt is dat het project zich afspeelt in een bewegende context. Nog los van andere ontwikkelingen binnen de organisatie, zijn er alleen al op het Microsoft 365 platform meerdere ontwikkelingen die parallel lopen.  Eén van die belangrijke ontwikkelingen in deze context is de invoering van zaakgericht werken dat in dezelfde periode wordt geïmplementeerd.

 

Opdracht

Als M365 beheerder ligt er enerzijds een belangrijke taak om te zorgen voor het onderhouden van wat live staat en een stuk kennisoverdracht naar de interne functioneel beheerders. Anderzijds draag je bij aan de implementatie van het project en daarmee de brede uitrol van SharePoint, OneDrive en Teams.

 

Als M365 beheerder richt je je onder andere op de volgende werkzaamheden:

 • Intakes met business onderdelen voor de gewenste inrichting van de team sites inclusief autorisaties, rollen, documentbibliotheken etc.;
 • Gebruikersondersteuning en opleiding;
 • Kennisoverdracht naar de interne functioneel beheerders;
 • Afhandelen 2e lijns meldingen;
 • Opstellen/actualiseren van inrichtingsdocumentatie;
 • Begeleiding bij functionele- en gebruikers acceptatie testen;
 • Intakes met business onderdelen voor de gewenste inrichting van de team sites inclusief autorisaties, rollen, documentbibliotheken etc.;
 • Functioneel inrichten van de M365 omgeving conform de richtlijnen die met het project zijn afgesproken.

 

Verantwoordelijkheden

Als M365 beheerder ben je verantwoordelijk voor 2e lijns beheerwerkzaamheden en het opbouwen van kennis en kunde van de interne beheerders. Daarnaast zal wordt je voor een deel gevraagd om bij te dragen aan een succesvolle organisatie brede uitrol van Teams, SharePoint en OneDrive.

 

Eisen

 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo-opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar;
 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring met het functioneel beheer en onderhoud van Microsoft 365 in de periode 2015 tot heden en geeft hiervoor relevante referenties aan. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet;
 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring met de het functioneel beheer en onderhoud van SharePoint, OneDrive en Teams in middelgrote en grote organisaties en kan dit aantonen door twee opdrachten te beschrijven waaruit dit blijkt. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) minimaal 2 opdrachten in uw toelichting en welke rol en taak u als externe daar in heeft gehad. Hieruit moet blijken dat u met betrekking tot de gevraagde ervaring aan deze eis voldoet.

 

Wensen

 • De Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het functioneel beheer op andere Microsoft 365 toepassingen zoals Visio, Power BI en Outlook. Aantoonbaar door een actieve rol in dergelijke beheerwerkzaamheden en een referentie waaruit een succesvolle implementatie blijkt. Graag toelichten met een beschrijving waar uit op te maken valt dat je aan het gevraagde voldoet en niet alleen verwijzen naar cv;
 • De Kandidaat heeft werkervaring met meldingenregistratie en -afhandeling via TOPdesk. Graag toelichten met een beschrijving waar uit op te maken valt dat je aan het gevraagde voldoet en niet alleen verwijzen naar cv.

 

Competenties

 • Dienstverlenend;
 • Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
 • Teamplayer;
 • Oplossingsgericht binnen de kaders en het beleid van de organisatie.

 

Curriculum vitae (cv)

Je voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld en in Word-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Toelichting kwaliteiten

Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten je nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe je over deze kwaliteiten beschikt. Graag toelichten met een beschrijving waar uit op te maken valt dat je aan het gevraagde voldoet en niet alleen verwijzen naar cv.

 

Motivatie

Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

 

Interviews

Op maandag 17 januari 2022 vis MS Teams. Graag ontvangen we hiervoor het e-mailadres. Aanwezigheid op voornoemde dag is vereist. Gelieve hier rekening mee te houden.

 

Opleidingen en diploma’s

Indien bij de eisen gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kandidaat bij gunning een kopie diploma en/of certificaat in te leveren.

 

Overig

 • Geheimhoudingsverklaring;
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk woensdag 5 januari 2022 het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier