Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Microsoft 365 consultant
Regio : Zwolle
Start : 10 januari 2022
Inzet : 32 tot 36 uur per week
Eind : 31 januari 2023
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : maximaal EUR 90
Aanbieden : uiterlijk woensdag 1 december 2021
Interviews : 10 december 2021 tussen 09.00 en 12.00 uur via Teams

 

Project

Als M365 consultant werk je samen met het Microsoft 365 beheerteam. Het M365 beheerteam bestaat op dit moment uit vier beheerders (twee extern, twee intern).

 

Als lid van het M365 beheerteam word je ingezet ten behoeve van projecten en het reguliere functioneel beheer 2de lijn van de Microsoft 365 omgeving. Standaard vragen en verzoeken worden zoveel mogelijk opgevangen door de 1ste lijn. Het werkveld beslaat dus zowel projectmatig ontwikkelwerk (inrichten M365) als beheerwerkzaamheden.

 

Voor het project Samenwerken ligt een implementatieplan ten uitvoer waar in twee fasen M365 wordt geïmplementeerd in de organisatie van circa 1300 medewerkers, incl. externe inhuur. Het betreft dan de implementatie van MS Teams, SharePoint en OneDrive. In de eerste fase die loopt tot 1 januari 2022 is het bedoeling dat er met een kleine groep iteratief wordt gestart. Mede op basis van de ervaringen vanuit deze eerste fase wordt een detailplan uitgewerkt voor de twee fase waarbij het doel is om uiterlijk 31-12-2022 de gehele organisatie te laten werken met MS Teams, SharePoint en OneDrive.

 

Vermeld dient nog te worden dat de medewerkers inmiddels beschikken over een zakelijke laptop waarop een ‘eenvoudige’ variant van Teams beschikbaar is en ook de mailomgeving inmiddels gemigreerd is naar de cloud. Daarnaast heeft een deel van de organisatie ervaring heeft met het werken met SharePoint Online vanuit een pilot die in 2019 is gestart. Inmiddels is er al een aantal sites aangemaakt en werkt een deel van de medewerkers samen via het SharePoint Online samenwerkplatform.

 

De voorliggende opdracht richt zich dus echt op de functionele inrichting van SharePoint, Teams en OneDrive.

 

Een belangrijk aandachtspunt is dat het project zich afspeelt in een bewegende context. Nog los van andere ontwikkelingen binnen de organisatie, zijn er alleen al op het Microsoft 365 platform meerdere ontwikkelingen die parallel lopen.  Eén van die belangrijke ontwikkelingen in deze context is de invoering van zaakgericht werken dat in dezelfde periode wordt geïmplementeerd.

 

Opdracht

Als M365 consultant draag je enerzijds bij aan de implementatie van het project Samenwerken en daarmee de brede uitrol van SharePoint, OneDrive en Teams. Anderzijds ligt er een belangrijke taak om te zorgen voor een stuk kennisoverdracht naar de interne functioneel beheerders.

 

Als M365 consultant richt je je onder andere op de volgende werkzaamheden:

 • Intakes met business onderdelen voor de gewenste inrichting van de team sites inclusief autorisaties, rollen, documentbibliotheken etc.;
 • Functioneel inrichten van de M365 omgeving conform de richtlijnen die met het project zijn afgesproken;
 • Begeleiding bij functionele- en gebruikers acceptatie testen;
 • Opstellen/actualiseren van inrichtingsdocumentatie;
 • Gebruikersondersteuning;
 • Begeleiden van record management, functioneel beheer en het inhoudelijke projectteam bij het in beheer nemen van de inrichting;
 • Kennisoverdracht naar de interne functioneel beheerders.

 

Verantwoordelijkheden

Als M365 consultant ben je verantwoordelijk voor een goede functionele inrichting van de Microsoft 365 tenant en kennisoverdracht naar de interne functioneel beheerders.

 

Competenties

 • Dienstverlenend;
 • Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
 • Organisatiesensitief;
 • Teamplayer die handelt naar het businessbelang en projectbelang;
 • Oplossingsgericht;
 • Resultaatgericht.

 

Eisen

 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde een afgeronde HBO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar;
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 4 jaar werkervaring met Microsoft 365 implementaties in de periode 2015 tot heden en geeft hiervoor relevante referenties aan. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat je met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet;
 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar  werkervaring met de implementatie van SharePoint, OneDrive en Teams in middelgrote en grote organisaties in de periode en kan dit aantonen door twee opdrachten te beschrijven waaruit dit blijkt. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) minimaal 2 opdrachten in uw toelichting en welke rol en taak je als Externe daar in heeft gehad. Hieruit moet blijken dat je met betrekking tot de gevraagde ervaring aan deze eis voldoet.

 

Wensen

 • De Kandidaat heeft  Microsoft 365 gecertificeerd op het niveau van Associate of hoger;
 • De Kandidaat heeft kennis van en werkervaring met de toepassing van wetgeving op het gebied van archivering bij overheden en Duurzame Toegankelijkheid Overheidsinformatie (DUTO), bij de implementatie van Microsoft 365. Aantoonbaar door actieve bijdrage aan dergelijke trajecten en een referentie waaruit een succesvolle implementatie blijkt.

 

Curriculum vitae (cv)

Je voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte max 10 toe. Je cv is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat. In je cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Extra in te leveren

Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten u nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten beschikt. Uit de toelichting blijkt dat de kandidaat snapt wat er bij komt kijken om Microsoft 365 als samenwerkplatform te implementeren in de grote overheidsorganisaties waarbij voldoen aan DUTO-vereisten onderdeel is van het resultaat . Ook is kennis of van, werkervaring met de processen in en taken van een dienstverlenende ambtelijke organisatie een pluspunt.

 

Motivatie

Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

 

Overig

 • Geheimhoudingsverklaring;
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Identificatiebewijs voor werk (paspoort of ID kaart).

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier