Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Medior Technisch Testengineer
Regio : Apeldoorn
Start : 29 maart 2021
Inzet : 36 tot 40 uur per week
Eind : 29 september 2021
Optie op verlenging : ja, 2 x 6 maanden
Uurtarief : maximaal EUR 60
Aanbieden : uiterlijk woensdag 17 maart 2021
Interview : woensdag 24 maart 2021

 

Omgeving

De klant werkt met Scrum en DevOps en de teams zijn integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden zij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben ze een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken.

 

Omdat de klant innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

 

Project

Het team Beter Kenbaar ontwikkelt een nieuw portaal in het kader van de vernieuwde Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). Zij gebruiken hier state of the art technieken om zowel data van de Basis Registratie Kadaster (BRK) als publiekrechtelijke beperkingen samen te brengen. Beperkingen kunnen worden aangeleverd via een machine to machine koppeling of een web portaal. Vervolgens worden events en CQRS commands aangemaakt en kunnen via commandhandling, eventsourcing en evendhandling de benodigde registratie- en ontsluitingsservices worden uitgevoerd.

 

Opdracht

Je werkt mee aan de ontwikkeling van een gebruikersvriendelijke applicatie die het mogelijk maakt om publiekrechtelijke beperkingen op basis van BAG, BRK, BGT objecten of contouren te registreren en zorgt ervoor dat de gegevens uit de registratie publiekrechtelijke beperkingen probleemloos opvraagt kan worden door de systemen zoals KOL (Kadaster OnLine) en PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) tijdens piekmomenten.

 

Als technische testengineer help je met het opzetten én implementeren van geautomatiseerde integratie- en systeemtesten waarbij de focus ligt op het testen van API-, REST en XML-berichten.

 

Je stelt samen met collega’s testscenario’s op met behulp van zogenaamde Given When Thens en ontwikkel geautomatiseerde testen met behulp van testcontainer framework.

 

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Java / Spring Boot;
 • Testcontainer framework;
 • Robot framework;
 • Version control GitHub;
 • Jenkins.

 

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Opzetten en implementeren van testautomatisering door middel van geautomatiseerde integratie- en systeemtesten;
 • Opzetten en beschrijven van testscenario’s vanuit informatie analyse in samenwerking met team;
 • Beheren en doorontwikkelen van de ontwikkelde testsoftware;
 • Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing;
 • Deelnemen aan de Java community;
 • Uitvoeren van impactanalyses en planningssessies.

 

Taken

 • Opzetten en implementeren van testautomatisering door middel van geautomatiseerde integratie- en systeemtesten;
 • Opzetten en uitwerken van testscenario’s;
 • Ondersteunen van collega’s door kennisoverdracht m.b.t. testautomatisering;
 • Deelnemen in een Scrum / DevOps team (stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies).

 

Eisen

Eisen die gesteld worden aan de kandidaat. De kandidaat heeft:

 • Aantoonbaar Academisch of HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Test Engineer waaronder:
 • Opzetten en implementeren van geautomatiseerde systeem- en integratietesten;
 • Kennis van Java;
 • Opstellen van testscenario’s vanuit informatie analyse testscenario’s.
 • Kennis en ervaring met Testcontainer Framework;
 • Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met agile werken (scrum / kanban);
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond;
 • Kennis van Robot framework (pré);
 • Kennis van SpringBoot (pré).

 

Competenties

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

 • Teamspeler;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatief sterk;
 • Proactief en initiatiefrijk;
 • Analytisch vermogen;
 • In staat om complexe materie eigen te maken en naar concrete oplossing te vertalen;
 • Klantgericht.

 

Extra aan te leveren

 • Je geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van de klant (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van de klant.
 • Je beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe je deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van de klant.
 • Je toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door jou geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van de klant en de geschetste situatie hoe hoger de score.

 

Gesprekken

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 24 maart via videobellen. Gelieve hier rekening mee te houden.

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat en maximaal 3 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen of het maximaal aantal pagina’s wordt overschreden. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De klant verplicht de kandidaat een VOG bij de gemeente te (laten) aanvragen waaruit geen bezwaar blijkt jegens betrokkenen m.b.t de gevraagde functie. De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

 

Geheimhoudingsverklaring

De klant verplicht de kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk woensdag 17 maart 2021 het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier