Voor een eindklant van Profdesk ben ik opnieuw (nu met een hoger tarief) op zoek naar een:

 

Functie : Medior Software Engineer
Regio : Apeldoorn
Start : 1 april 2021
Inzet : 36 tot 40 uur per week
Eind : 31 maart 2022
Optie op verlenging : Ja, 2 x 1 jaar
Uurtarief : maximaal EUR 76
Aanbieden : uiterlijk dinsdag 9 maart 2021

 

IT-afdeling

Binnen de IT-afdeling werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken.

Omdat de klant innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Beter Kenbaar is op zoek naar een Medior Software Engineer

Het team Beter Kenbaar ontwikkelt en beheert de registratie publiekrechtelijke beperkingen. De applicaties binnen deze dienst zullen worden gebruikt door o.a. gemeenten, provincies en rijksoverheid en ondersteunen deze bij de registratie en ontsluiting van publiekrechtelijke beperking en daarbij met het uitvoeren van haar wettelijke taak.

 

Je werkt mee aan de ontwikkeling van een gebruikersvriendelijke applicatie die het mogelijk maakt om publiekrechtelijke beperkingen op basis van BAG, BRK, BGT objecten of contouren te registreren en zorgt ervoor dat de gegevens uit de registratie publiekrechtelijke beperkingen probleemloos opgevraagd kan worden door de systemen tijdens piekmomenten.

 

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Ontwikkelen van software t.b.v.  Beter Kenbaar applicaties;
 • Automatiseren en helpen bij het uitvoeren van testen;
 • Automatiseren van het software ontwikkelproces, onder andere van deployments (met Jenkinsfiles, Docker en Kubernetes);
 • Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing;
 • Deelnemen aan de Java community.

Taken

 • Ontwikkelen van microservices o.b.v. Spring Boot i.c.m. met o.a. Axon framework voor CQRS;
 • (door)ontwikkelen frontend-applicatie o.b.v. Angular i.c.m. bootstrap;
 • Onderhouden Postgres met PostGIS extensie database;
 • Wijzigen van Postgres database schema’s middels Flyway;
 • Ondersteunen van testautomatisering: o.a. Robot Framework i.c.m. Selenium webdriver;
 • Automatiseren van Deployments (Jenkins, Docker, Kubernetes);
 • Deelnemen in een Agile DevOps team (Stand -ups, retrospectives, refinements en planningssessies);
 • Deelnemen in de Java community;
 • Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden.

 

Eisen die gesteld worden aan de kandidaat

De kandidaat heeft:

 • Aantoonbaar Academisch of HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als software engineer, waaronder ervaring met:
 • Java, Angular;
 • Axon, CQRS;
 • Automatiseren van deployments op Kubernetes platform;
 • Inrichten monitoringtools als Jaeger, Grafana;
 • Uitvoering van testautomatisering;
 • Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met agile werken (scrum / kanban);
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond.

 

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

 • Teamspeler;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatief sterk;
 • Proactief en initiatiefrijk;
 • Analytisch vermogen;
 • In staat om complexe materie eigen te maken en naar concrete oplossing te vertalen;
 • Klantgericht.

 

Curriculum vitae (cv)
Onder een cv verstaat de klant een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat en maximaal 3 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen of het maximaal aantal pagina’s wordt overschreden. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Extra aan te leveren

 • Je geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden (zie ook opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: de mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van de klant.
 • Je beschrijft 2 cruciale knelpunten die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe jij deze oplost. (max. 300 woorden) (zie ook opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: de mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van de klant.
 • Je toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door jou geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten. (zie ook opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van de klant en de geschetste situatie hoe hoger de score.

 

Gesprekken
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 17 maart 2021. In verband met het coronavirus zullen ze worden gevoerd via Microsoft Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.

 

Overige verplichtingen

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) met screeningsprofiel 11,12 en 13;
 • Een geheimhoudingsverklaring.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk dinsdag 9 maart 2021 het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier