Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : medewerker servicedesk
Plaats : Apeldoorn
Start : maandag 3 oktober 2022
Inzet : 40 uur per week
Eind : vrijdag 29 september 2023
Optie op verlenging : ja, 1 x 6 maanden
Uurtarief : maximaal EUR 45
Vragen : uiterlijk woensdag 24 augustus 2022 tot 12.00 uur
Aanbieden : uiterlijk maandag 19 september 2022
Interviews : maandag 26 september 2022 in Apeldoorn

 

Opdracht

De servicedesk ontzorgt de klant en levert een hoge klanttevredenheid op de dienstverlening en op de producten & diensten. Customer Intimacy bij uitstek. Daarnaast wordt de achterliggende organisatie (tweede en derde lijn) ontlast van standaard werkzaamheden, waardoor deze zich meer kan toeleggen op haar kernactiviteiten. De servicedesk richt zich op een hoge klanttevredenheid, hoog serviceniveau en een hoge first time fix. Wij zien servicedeskwerk als een vak.

 

De servicedesk zit volop in een transformatie van full service naar dat standaard verzoeken en overige faciliteiten via selfservice worden aangeboden. Dit betekent dat de servicedesk op den duur meer een regiepartner zal zijn dan een uitvoerende afdeling. Momenteel betekent dat je onze klanten steeds meer begeleidt naar dienstverlening via de service portaal in plaats van zelf uit te voeren. Het doel is dat enkel spoed- en complexe taken nog door de servicedesk worden aangenomen en zelf verwerkt.

 

Verantwoordelijkheden

Voor de ultieme behandeling van resterende complexe- en spoed meldingen van onze klanten zijn we bezig met de inrichting van een kernteam. Dit kernteam moet ervoor zorgen dat:

 • De eindgebruiker zich gehoord en serieus genomen voelt;
 • De eindgebruiker zich geen zorgen maakt over de behandeling van zijn specifieke melding.

 

De ideale medewerker van de servicedesk is een kei in communicatie, beschikt over een hoog empathisch vermogen (voelt de klant zich gehoord en begrepen?) en kan goed denken in processen. Daarnaast is hij of zij pro-actief.

 

Dé geschikte medewerker voor de servicedesk beschikt over voldoende technische kennis en achtergrond (hard skills), maar is vooral in staat helder te communiceren, zich te verplaatsen in de klant en is bekend met uitvraagtechnieken aan de telefoon (soft skills). Deze medewerker heeft een extraverte persoonlijkheid.

 

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • ESM-tooling;
 • AD, AAD en Exchange;
 • Office 365 en Sharepoint.

 

Eisen

Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen:

 • Door de kandidaat zelf geschreven motivatie;
 • MBO+ of HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het voeren van klantgesprekken om klanten op niet IT-niveau mee te nemen/iets over te brengen (soft-skills);
 • Minimaal 1 jaar ervaring met gebruik ESM-tooling;
 • Minimaal 1 jaar ervaring gebruik AD, AAD & Exchange;
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het werken in roosters;
 • Minimaal 1 jaar ervaring gebruik Office 365 & Sharepoint.

Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat aan de eis voldoet. Verwijzen naar het cv volstaat niet.

 

Competenties

Resultaatgericht;

Helicopterview;

Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;

Sensitiviteit;

Klantgericht;

Proactief en initiatiefrijk;

Teamspeler;

Analytisch vermogen;

Punctueel.

 

Opdrachten

 • Je geeft een beschrijving van aanpak van de transformatie waar de servicedesk zich momenteel in bevindt, van full-service naar stimulans zelfredzaamheid eindgebruiker (max. 400 woorden);
 • Je beschrijft 2 cruciale knelpunten die zich voor kan doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (max. 300 woorden), zie ook opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden;
 • Je toont duidelijk aan welke wijze de door jou geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (max. 300 woorden), zie ook opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden.

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat en maximaal 3 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen of het maximaal aantal pagina’s wordt overschreden. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Kandidaat dient VOG aan te vragen met categorieën 11, 12 en 13.

 

Geheimhoudingsverklaring

Kandidaat dient een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaande eisen en wensen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart vermeld, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.