Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Junior Data Analist
Regio : Breda
Start : 15 februari 2021
Inzet : 24 uur per week
Eind : 28 januari 2022
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : zo scherp mogelijk
Aanbieden : uiterlijk woensdag 3 februari 2021

 

Bij de klant zien we de landelijke trend dat het beheersbaar houden van de kosten voor de Jeugdzorg extra inspanning vraagt. Dit vraagt naast de goede samenwerking met zorgaanbieders om een inrichting aan de zijde van de gemeente waarmee we in staat zijn de situatie kort cyclisch te monitoren en bij te sturen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de duiding van de data die we in brede zin in huis hebben op het vlak van Jeugdzorg. Om hieraan een extra impuls te geven wordt gezocht naar het invullen van de rol van data-analist voor 24 uur per week voor een periode van één jaar.

De data-analist krijgt als opdracht om te werken aan o.a.:

 • Data-ordening, visualiseren (voortborduren op net opgeleverde dashboards) en vertaling naar de gebruikers;
 • Correcte informatievoorziening en intuïtief verdiepende (impact) analyses waarin de zorg in context wordt gezet van het zorgverloop zodat de dienstverlening verbeterd kan worden;
 • Op verzoek detailvragen inzake effectiviteit van zorgaanbieders uitwerken;
 • Opzetten en implementeren van een sturingsdashboard voor het MT Jeugd;
 • Sparren met teamleider en kwaliteitsmedewerker Team Regisseurs Jeugd met betrekking tot de mogelijke interventies / oplossingsrichtingen

 

Opleidingseis

 • Je hebt een master Datascience behaald (eis).

 

Ervaringseis

 • Je hebt maximaal drie jaar ervaring als data-analist (eis).

De kandidaten dienen aantoonbare ervaring te hebben met (wensen):

 • Microsoft Power BI;
 • Complexe functies binnen Microsoft Excel;
 • Met ontwikkelen en door ontwikkelen van algoritmes en statistiek;
 • Dataverwerking van de output van systemen als Zorg Ned, Zorglokaal, Wizportaal;
 • Toegepaste kennis m.b.t. Data Warehouse Management ((cloud-)SQL en ETL processen);
 • Specifiek inzicht in werking berichtenverkeer proces en deels jeugdhulp breed;
 • Specifiek ervaring bedrijfsvoering;
 • Open-house systematiek binnen de Jeugdzorg regio WBO of vergelijkbare regio.

De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken (wensen):

 • In staat op de analyse te vertalen naar concrete interventies / oplossingsrichtingen (met actueel voorbeeld);
 • Communicatief vaardig om draagvlak voor de analyse en duiding te creëren;
 • Verbindend tussen diverse gebruikersgroepen;
 • Creatief en flexibel in proces denken.

 

Referenties (eis)

Het cv is voorzien van referenties (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).

 

Overig (eis)

In verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties kan deze opdracht niet ingevuld worden door een ZZP’er (eis).

 

VOG (eis)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) met screeningsprofiel 11, 12, 41 en 43 is verplicht.

 

Aanwezigheid

Er kunnen momenten zijn dat aanwezigheid gewenst is. Dit zal altijd in nauw overleg gaan en conform richtlijnen die het RIVM voorschrijven.

 

Gesprekken

Gesprekken zijn gepland op 8 februari. Vriendelijk verzoek hier reeds rekening mee te houden.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk woensdag 3 februari 2021 het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier