Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : ICT Beheerder / DevOps Engineer
Regio : Rotterdam
Start : 1 juni 2021
Inzet : 36 uur per week
Eind : 31 mei 2022
Optie op verlenging : ja, tot maximaal 31 mei 2023
Uurtarief : maximaal EUR 85
Aanbieden : uiterlijk woensdag 17 maart 2021

 

Opdracht

Samen met je collega’s van het OIBO team en onze leverancier werk je aan de (door)ontwikkeling, het beheer en de ondersteuning van de Command & Control ICT omgeving bij de klant. Dit team werkt volledig agile scrum. Als DevOps Engineer ga je onder andere werken aan continuous delivery en continuous integration. Een verantwoordelijke functie. Met deze applicaties versterken we de samenwerking in de veiligheidsketen d.m.v. command & control om zo voor een ieder één gedeeld situationeel beeld en operationeel concept te hebben.

 

Ben je communicatief vaardig, proactief en werk je graag in een klein en zelfstandig team, dan is dit jouw opdracht!

 

Er dient rekening te worden gehouden met de inzet van piket diensten.

 

Doelstelling

Borgen van de continuiteit en beschikbaarheid van het applicatie landschap van het team OIBO. Het onderhoud, beheer en up to date houden van de applicaties en het applicatielandschap van het team OIBO.

 

Verantwoordelijkheden

 • Inrichten en beheren van front- en backend systemen van de Command & Control ICT omgeving;
 • Invulling geven aan de goedgekeurde OTAP-visie;
 • Indienen en uitvoeren van wijzigingen en adviseren hierbij;
 • Signaleren en oplossen van productieverstoringen;
 • Door ontwikkelen nieuwe systemen in samenspraak met leverancier;
 • Opstellen testplannen i.s.m. tester en deze uitvoeren.

 

Taken

 • Softwareversies testen en releasen
 • Fysiek testen van nieuwe installaties;
 • Analyseren foutrapportages;
 • Borgen van de kwaliteit.

 

Contacten

 • Je bent onderdeel van het devops-team en werkt samen met teamleden met verschillende specialismen;
 • Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven;
 • Met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenenten;
 • Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie;
 • Productowner en overige stakeholders.

 

Opleiding

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding in een informatica-gerelateerde studie.

 

Werkervaring

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring als technisch applicatiebeheerder bij grote (1000+) organisaties;
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team;
 • In de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met de platformen Microsoft Windows Server, Linux Redhat en VMWare/Citrix;
 • Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring binnen een Agile/Scrum omgeving.

 

Bij voorkeur:

 • Netwerk kennis (routeringen, loadbalancing, VLANs) is pré;
 • Kennis van USM, Jira, HP OMI en Confluence.

 

Competenties

 • Hands-on;
 • Pro-actief;
 • Flexibel;
 • Coachen;
 • Doorzetter;
 • Communicatief;
 • Sterk kwaliteitsbesef;
 • Samenwerken;
 • Klantgericht.

 

Overig

 • De uitgenodigde kandidaat dient minimaal één dag voor het gesprek de gevraagde bewijsmiddelen, zoals kopie diploma(s)/certificaten te overleggen aan de klant;
 • De kandidaat dient een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen;
 • Voor het voeren van het gesprek volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Je voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. Het cv is in het Nederlands opgesteld en in Word-formaat. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. Je dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 

Beschikbaarheid

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-06-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-05-2022 voor 36 uur per week;
 • Er dient rekening te worden gehouden met de inzet in piket diensten;
 • Het contract kan door de klant optioneel worden verlengd;
 • De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 

Eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in een informatica-gerelateerde studie;
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring als technisch applicatiebeheerder bij grote (1000+) organisaties;
 • In de afgelopen 5 jaar heb je minimaal 2 jaar werkervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team;
 • Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met de platformen Microsoft Windows Server, Linux Redhat en VMWare/Citrix.

 

Wensen

 • Bij voorkeur heb je netwerk kennis (routeringen, loadbalancing, VLANs). Graag motiveren;
 • Bij voorkeur heb je ruim 3 jaar kennis van USM, Jira, HP OMI en Confluence. Graag motiveren middels concrete voorbeelden;
 • Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring binnen een Agile/Scrum omgeving. Bij voorkeur heb je een diploma of certificaat.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk woensdag 17 maart 2021 het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier