Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Functioneel Beheerder Microsoft 365
Regio : Zwolle
Start : 5 april 2021
Inzet : 36 uur per week
Eind : 31 maart 2022
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : maximaal EUR 70
Aanbieden : uiterlijk donderdag 4 februari 2021

 

Opdracht

 

Heb jij analytisch vermogen, ben je klantgericht en wil je jezelf verder ontwikkelen op jouw vakgebied? Team Functioneel Beheer in Zwolle zoekt een enthousiaste functioneel beheerder die het beste uit zichzelf en onze applicaties wil halen.

De Afdeling Functioneel Beheer verbindt op operationeel niveau de uitvoering van de bedrijfsvoering processen en de benodigde ondersteuning met informatievoorziening (IV). Samen met 400 andere functioneel beheerders vorm jij één van de grootste functioneel beheer-organisaties van het land. De afdeling bestaat uit vier beheerteams, die het dagelijks functioneren van de IV waarborgen, gebruikers begeleiden en zorgen voor een optimalisatie van de beschikbare functionaliteit.

Als functioneel beheerder werk je vanuit Zwolle. Je verricht daarnaast indien noodzakelijk werkzaamheden vanuit de andere locaties of Utrecht/Odijk. Verder werk je ook veel samen met de Dienst ICT en in voorkomende situaties verricht je diensten buiten kantoortijden.

 

Doelstelling

Het op operationeel niveau verbinden van de uitvoering van de bedrijfsvoering processen en de benodigde ondersteuning, met informatievoorziening.

 

Verantwoordelijkheden

Als functioneel beheerder richt jij je voornamelijk op het beheer en de verbetering van applicaties. Het aantal gebruikers van een applicatie kan variëren van enkele tientallen tot meer dan 50.000 gebruikers. Aan de toepassingen worden hoge kwaliteitseisen gesteld: ze moeten vaak 24/7 beschikbaar zijn. Door de vele koppelingen met andere systemen sta je telkens voor nieuwe complexe vraagstukken.

Je haalt informatie op bij je klanten, waarna je samen met de gebruikers, ontwikkelaars en testmanagers aan de slag gaat in scrum- en projectteams. Je bent een informatiedeskundige die de brug slaat tussen ICT’ers en eindgebruikers. Je organiseert gebruikersoverleggen, neemt deel aan expertgroepen en begeleidt eventueel stagairs en/of nieuwe collega’s.

Verder draag je zorg voor het:

 • Beantwoorden van gebruikersvragen en -verzoeken;
 • Documenteren van de applicaties (voor gebruikers-, beheerders- en opleidingsdocumentatie);
 • Geven van voorlichting en instructies over nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden binnen applicaties;
 • Bieden van advies en ondersteuning bij het specificeren en testen van gewenste verbeteringen.

 

Contacten

Je werkt nauw samen met de productowner. Je stemt af met stakeholders binnen de organisatie en werkt in een team met andere functioneel beheerders, key-users, technisch beheerders en business analisten.

 

Inzet

Inzet is op projectmatige basis.

 

Opleiding

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau (eis), bij voorkeur in de richting van ICT of Business/Bedrijfskunde (wens). Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien;
 • Een opleiding/certificaat op het gebied van functioneel beheer (wens).

 

Werkervaring

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring binnen functioneel beheer of informatiemanagement (eis);
 • Recente (= uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) functioneel beheer ervaring met Microsoft 365, met de focus op gebruikersondersteuning bij voorkeur binnen grote (1000+) en complexe organisaties (wens);
 • Recente werkervaring met het begeleiden en opleiden van functioneel beheerders op het gebied van gebruikersondersteuning Microsoft 365 (wens);
 • Recente werkervaring met configuratie mogelijkheden binnen Microsoft 365/Azure (wens).

 

Competenties

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens;
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën;
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten;
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in;
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie;
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat;
 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden;
 • Doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag.

 

Curriculum vitae (cv)
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word-formaat en maximaal 7 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Overig

 • De uitgenodigde kandidaat dient minimaal één dag voor het gesprek de gevraagde bewijsmiddelen, zoals kopie diploma(s)/certificaten te overleggen;
 • De maximale inzet betreft 2 jaar.

 

Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk donderdag 4 februari 2021 het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

 

Onze contactgegevens vind je hier