Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een functioneel beheerder Microsoft 365 in Zwolle.

 

Functie : functioneel beheerder Microsoft 365
Regio : Zwolle
Start : maandag 3 oktober 2022
Inzet : 32 uur per week
Eind : vrijdag 31 maart 2023
Optie op verlenging : ja
Vragen : uiterlijk dinsdag 13 september 2022
Aanbieden : uiterlijk woensdag 14 september 2022
Interviews : vrijdagochtend 23 september 2022 via Teams

 

Project

Als Microsoft 365 beheerder werk je samen met het Microsoft 365 beheerteam. Het Microsoft 365 beheerteam bestaat op dit moment uit zes beheerders. Als lid van het Microsoft 365 beheerteam word je ingezet ten behoeve van het reguliere functioneel 2de lijns beheer van de Microsoft 365 omgeving. Standaard vragen en verzoeken worden zoveel mogelijk opgevangen door de 1ste lijn. Het werkveld beslaat dus voornamelijk beheerwerkzaamheden, autorisatieverzoeken en daarnaast een stuk ondersteuning van het projectmatig ontwikkelwerk (inrichten Microsoft 365).

 

Voor het project ligt een implementatieplan ten uitvoer waar in twee fasen Microsoft 365 wordt geïmplementeerd in de organisatie van circa 1.300 medewerkers. Het betreft dan de implementatie van MS Teams, SharePoint en OneDrive. In de eerste fase is er met een kleine groep iteratief gestart. Mede op basis van de ervaringen vanuit deze eerste fase is wordt de twee fase vormgegeven waarbij het doel is om uiterlijk 31-12-2022 de gehele organisatie te laten werken met MS Teams, SharePoint en OneDrive. Deze  uitrol is inmiddels gestart. Belangrijk om te weten is dat de medewerkers beschikken over een zakelijke laptop waarop een ‘eenvoudige’ variant van Teams beschikbaar is en ook de mailomgeving inmiddels gemigreerd is naar de cloud. Daarnaast heeft een deel van de organisatie ervaring heeft met het werken met SharePoint Online vanuit een pilot die in 2019 is gestart. Inmiddels is er al een aantal sites aangemaakt en werkt een deel van de medewerkers samen via het SharePoint Online samenwerkplatform.

 

De opdracht richt zich dus echt op de functionele inrichting van SharePoint, Teams en OneDrive.

 

Een belangrijk aandachtspunt is dat het project zich afspeelt in een bewegende context. Nog los van andere ontwikkelingen binnen de organisatie, zijn er alleen al op het Microsoft 365 platform meerdere ontwikkelingen die parallel lopen.  Eén van die belangrijke ontwikkelingen in deze context is de invoering van zaakgericht werken dat in dezelfde periode wordt geïmplementeerd.

 

Opdracht

Als Microsoft 365 beheerder ligt er enerzijds een belangrijke taak om te zorgen voor het onderhouden van wat live staat en een stuk kennisoverdracht naar de interne (functioneel) beheerders. Anderzijds draag je bij aan de implementatie van het project en daarmee de brede uitrol van SharePoint, OneDrive en Teams.

 

Als Microsoft 365 beheerder richt je je onder andere op de volgende werkzaamheden:

 

 • Gebruikersondersteuning en opleiding;
 • Kennisoverdracht naar de interne (functioneel) beheerders;
 • Afhandelen 2e lijns meldingen;
 • Opstellen/actualiseren van inrichtingsdocumentatie;
 • Begeleiding bij functionele- en gebruikers acceptatie testen;
 • Intakes met business onderdelen voor de gewenste inrichting van de team sites inclusief autorisaties, rollen, documentbibliotheken etc.;
 • Functioneel inrichten van de Microsoft 365 omgeving conform de richtlijnen die met het project zijn afgesproken.

 

Verantwoordelijkheden

Als Microsoft 365 beheerder ben je verantwoordelijk voor 2e lijns beheerwerkzaamheden en draag je bij aan het opbouwen van kennis en kunde van de interne beheerders. Daarnaast draag je voor een deel bij aan een succesvolle organisatiebrede uitrol van Teams, SharePoint en OneDrive.

 

Eisen

 • Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring met het functioneel beheer en onderhoud van Microsoft 365 in de periode 2015 tot heden en geeft hiervoor relevante referenties aan. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in je toelichting dat je met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
 • Je beschikt aantoonbaar over werkervaring met het functioneel beheer en onderhoud van SharePoint, OneDrive en Teams in middelgrote (100 tot 500 medewerkers) en grote (500 of meer medewerkers) organisaties en kan dit aantonen door twee opdrachten te beschrijven waaruit dit blijkt. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) minimaal 2 projecten in je toelichting en welke rol en taak je daar in hebt gehad. Hieruit moet blijken dat je met betrekking tot de gevraagde ervaring aan deze eis voldoet.

 

Wensen

 • Je hebt aantoonbare werkervaring met het functioneel beheer op andere Microsoft 365 toepassingen zoals Visio, PowerBI en Outlook. Aantoonbaar door een actieve rol in dergelijke beheerwerkzaamheden en een referentie waaruit een succesvolle implementatie blijkt. Geef een beschrijving waar uit op te maken valt dat je aan het gevraagde voldoet.
 • Beschrijf wat jouw aanpak is om te zorgen dat de kennis en kunde met betrekking tot de Microsoft 365 omgeving geborgd wordt bij de interne beheerders. Houdt hierbij rekening met het feit dat de Microsoft 365 omgeving in beweging is en de functioneel beheerders ook een groot deel van hun tijd besteden aan implementatie van het project.
 • Beschrijf beknopt welke kwaliteiten je nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe je over deze kwaliteiten beschikt.
 • Beschrijf beknopt waarom je deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor je maken (motivatie).

 

Compententies

 • Dienstverlenend;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Teamplayer;
 • Oplossingsgericht binnen de kaders en het beleid van de organisatie.

 

Curriculum vitae (cv)

Je voegt een cv van maximaal 6 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Het cv is in het Nederlands gesteld en in Word-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Na gunning dient er een VOG te worden overlegd.

 

Telefoon en laptop

De kandidaat dient zelf over een mobiele telefoon en laptop te beschikken.

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat bent, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.