Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : functioneel beheerder
Regio : Apeldoorn
Start : maandag 25 oktober 2021
Inzet : 20 tot 24 uur per week
Eind : vrijdag 22 april 2022
Optie op verlenging : ja, 1 x 6 maanden
Uurtarief : maximaal EUR 75
Aanbieden : uiterlijk donderdag 14 oktober 2021

 

Opdracht

Je bent een van de functioneel beheerders. Er zijn incidenten en vragen vanuit gebruikers. Je bent de interface tussen alle betrokken partijen en stemt de inhoudelijke en procesmatige stappen om tot een oplossing te komen af. Je draagt zorg voor de tijdige afhandeling van incidenten en bewaakt de kwaliteit daarvan.

 

Belangrijkste technieken, methoden en tools:

 • Agile/scrum (vereist);
 • BISL (vereist);
 • SAP/CRM (aanbevolen).

 

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Incidenten en vragen van gebruikers afhandelen;
 • Wensen van gebruikers vertalen naar functionele specificaties.

 

Taken

Zorgen voor een goede samenwerking met de andere drie functioneel beheerders en de taken goed verdelen.

 

Eisen

 • Een afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger;
 • Het BISL certificaat;
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied functioneel beheer;
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen;
 • Aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld;
 • Het taalniveau Nederlands van kandidaat is minimaal B2;
 • Het cv en de motivatie dienen door kandidaat zélf geschreven te zijn.

 

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Dienstverlenend;
 • Adviesvaardigheid;
 • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;
 • Klantgericht;
 • Kwaliteitsgericht;
 • Proactief en initiatiefrijk.

 

Extra opdrachten

 • Je beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in deze werkzaamheden als functioneel beheerder en geeft hierbij aan hoe je deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden);
 • Je toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door jou geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

 

Gesprekken

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 21 oktober 2021 via Microsoft Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat en maximaal 3 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen of het maximaal aantal pagina’s wordt overschreden. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

De klant verplicht de kandidaat een VOG bij de gemeente te (laten) aanvragen waaruit geen bezwaar blijkt jegens betrokkenen m.b.t de gevraagde functie. De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

 

Geheimhoudingsverklaring

De klant verplicht de kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De geheimhoudingsverklaring dient bij de klant ondertekend in het bezit te zijn bij aanvang van de dienstverlening.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk donderdag 14 oktober 2021 het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier