Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie                                                :              Enterprise Architect trust register

Regio                                                    :              Utrecht

Start                                                     :              17 augustus 2020

Inzet                                                     :              40 uur per week

Eind                                                      :              17 november 2020

Optie op verlenging                       :              ja

Tarief                                                   :              EUR 80 – 90

 

Opdrachtomschrijving

Op grond van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dienen in Nederland beheerde trusts en soortgelijke juridische constructies de gegevens van hun uiteindelijke belanghebbenden te gaan registreren (artikel 31). Hiervoor moet een register worden gerealiseerd waarin deze gegevens kunnen worden geraadpleegd. Dit register dient te worden gekoppeld aan vergelijkbare registers in andere EU lid staten.

Trust register programma
Het programma is gericht op de realisatie van een register voor trusts en soortgelijke constructies als gevolg van de verplichting uit de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Het register dient als hulpmiddel in het tegengaan van witwassen, de onderliggende basisdelicten, en financieren van terrorisme. De opdrachtgevers vinden het van groot maatschappelijk belang dat daders van witwassen en van terrorismefinanciering hun identiteit niet verborgen kunnen houden achter verhullende juridische constructies. Dit register dient gerealiseerd te worden.

 

Achtergrond opdracht
Voor het ontwerpen van een architectuur zoeken wij een ervaren programma architect. Je maakt onderdeel van een programma team met een senior business analist, informatie analist en programma manager. Het team zal zich eerst bezig houden met de initiatie het programma en het vormgeven van de (technische) contouren van het digitale register en de website bedoeld voor het online ontsluiten van informatie en diensten. Je geeft vorm aan een slimme en samenhangende business-, informatie-, applicatie en infrastructuur architectuur op enterprise niveau. In de initiatie fase werk je nauw samen met de leden van het programma team. Jouw focus is op het vertalen van eisen en wensen naar een architectuur ontwerp welke uiteindelijk de blauwdruk vormt voor één of meerdere solution architecturen.  Je doet dit volgens de agile werkwijze (Safe). Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen architectuur visie en vast te leggen in richtinggevend documenten (zoals een PSA en een programma-architectuur roadmap). Tijdens de realisatie wordt de samenwerking uitgebreid met één of meerdere Scrum teams (waarin mogelijk ook solution architecten deelnemen), business- en product owners.

Wat ga je doen?
Vormgeven van een slimme en samenhangende architectuur om bij te dragen aan de doelstellingen van het Trust register. Dat is de kern van jouw rol als ervaren architect. Architectuur zie jij als stuurinstrument voor het realiseren van (bedrijfs)doelstellingen en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve– en adviesvaardigheden. Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je maakt goed gebruik van materiaal dat reeds aanwezig is binnen zowel business als IT. Je bent sterk op het gebied van enterprise architectuur, met dien verstande dat je de verschillende relevante architectuurdisciplines goed beheerst, communiceert goed én graag met de verschillende disciplines binnen de organisatie . Zowel schriftelijk als mondeling weet je een boodschap snel, helder en volledig over te brengen. Je weet te overtuigen en bent omgevings sensitief. Je hebt diepgaande en aantoonbare praktijkervaring op het gebied van automatisering/digitalisering. Bij voorkeur ook met projecten dienaangaande bij de overheid.

 

Kandidaatomschrijving

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Organisatiesensitiviteit
Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.

Kwaliteitsgericht
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Verantwoordelijkheid nemen
Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Planning

Cv beoordeling: 06-08-2020

Gesprekken: tussen 10-08-2020 en 14-08-2020

 

Eisen

Opleiding

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding
 • Het hiervoor genoemde opleidingsniveau is een opleiding op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar)

 

Kennis

 • Kandidaat is in het bezit van TOGAF certificering
 • Kandidaat is in het bezit van Agile certificering (bijvoorbeeld conform Safe en Scrum)
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van Cloud-based technologie

 

Ervaring

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante ervaring met de functie van programma/project architect
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met werken onder Agile methodiek SCRUM
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met architectuurmethoden zoals TOGAF
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring met het opstellen van solution-architecturen
 • Kandidaat heeft aantoonbaar relevante ervaring met architectuurmethoden DYA
 • Kandidaat heeft aantoonbaar relevante ervaring met het implementeren van web applicaties
 • Kandidaat heeft aantoonbaar relevante ervaring met architectuurconcepten zoals SOA
 • Kandidaat heeft aantoonbaar relevante ervaring met overheidsstandaarden zoals NORA
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met werken binnen de overheid

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk dinsdag 4 augustus 2020, het volgende:

 

1) blanco cv in Nederlandse taal in Word zonder balken, kop- en voetteksten, logo’s, tabellen, etc..

2) voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum

3) genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma

4) relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties

5) tarief en beschikbaarheid (inclusief status eventuele overige intakes)

6) vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

7) schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier