Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : coördinator ICT-servicedesk
Plaats : Den Haag
Start : vrijdag 1 juli 2022
Inzet : gemiddeld 36 uur per week
Eind : vrijdag 30 december 2022
Optie op verlenging : ja, 8 x 6 maanden
Aanbieden : uiterlijk dinsdag 17 mei 2022

Werkzaamheden

Als coördinator ICT-servicedesk zorg je ervoor dat de het team zo goed mogelijk hun werk kan verrichten en dat verstoringen een zo kort mogelijke impact hebben op de organisatie. Daarnaast ben je procesmanager van het incident management. Je coördineert bij grote verstoringen en calamiteiten en fungeert als een spin in het web. Je bent gedreven en hebt plezier in je werk en straalt dit ook uit. Technisch onderlegd zijn is gewenst, maar niet noodzakelijk.

 

Verantwoordelijkheden

 • Aansturen, faciliteren en waarborgen zodat het team ICT-servicedesk goed kan functioneren binnen duidelijk voor hen herkenbare kaders. Het team bestaat uit zeven (7) servicedesk medewerkers, twee (2) externe werkplekbeheerders en een externe beheerder voor de printers;
 • Kaderstelling en taakverdeling pas je waar nodig aan. Je pakt speciale verzoeken op en/of bespreekt ze. Daarnaast draag je zorg dat aansturing van het team op hoofdlijnen;
 • Helder de visie vertalen van afdelingsvisie naar uitvoering in het team. Sinds kort is binnen de organisatie OpgaveGericht Organiseren ingevoerd (OGO). Hiervoor zal nog en verdere vertaling moeten gemaakt naar de werkzaamheden van de ICT-servicedesk;
 • Verbinding leggen tussen mensen en processen. De ICT-servicedesk heeft te maken met veel operationele processen, onder meer in- en uitdienst tredingen, bestellingen, communicatie, telefonie, hardware, 1e lijn dienstverlening, callrouting en bewaking, ed.;
 • Voorzitten en/of bijwonen van diverse overleggen, waaronder het ICT-servicedesk overleg, Change Advisory Board (CAB), Coördinatoren- en communicatieoverleg;
 • Je zorgt dat er een goede afstemming is over de serviceafspraken en borging in onze kennisbank, eventueel doe je actief voorstellen hiervoor;
 • Leveranciers- en contract management voor leverancier printers en werkplekbeheer;
 • Zorgdragen voor participatie door de ICT-servicedesk in diverse projecten;
 • Werken aan het verder uitbouwen van ons professionele team. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ICT-servicedesk als kweekvijver voor de afdeling I&A);
 • Je draagt zorg voor goede teambuilding.

Incident management taken

 • Je bent verantwoordelijk voor het proces van incident afhandeling binnen de afdeling I&A waaronder documenteren, bewaken, sturen van de procesflow;
 • Adviseren en implementeren van proces verbeteringen;
 • Afstemmen van het incident management proces op andere ISM processen. Hierbij zoek je actief de samenwerking op met andere procesmanagers;
 • Prioriteren van incidenten;
 • Operationeel coördinator incident team in geval van grote ICT-incidenten;
 • Analyse van incidenten en adviseren van verbeteringen (zowel op technisch als op procesmatig gebied);
 • Rapporteren over procesflow. En verzorgen van stuurinformatie aan MT I&A en proceseigenaar;
 • Uitvoeren analyses en verzorgen van (management) rapportages van grote / impactvolle incidenten;
 • Organiseren en faciliteren van kennisdeling t.a.v. het ICT-incident managment proces.

 

Eisen

 • Minimaal een hbo-diploma;
 • Minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring als ICT-incident manager;
 • Minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring als ICT-servicedesk coördinator;
 • Minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van project en service management proces methodes en -technieken. Bijvoorbeeld: ITIL en/of ISM, Prince2, Agile werken en scrum management.

 

Wensen

 • Diploma of certificering behaald voor een cursus/opleiding met betrekking tot Crisis Management;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring als ICT-incident manager;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring als ICT-servicedesk coördinator;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van project en service management proces methodes en -technieken. Bijvoorbeeld: ITIL en/of ISM, Prince2, Agile werken en scrum management.

 

Competenties

 • Resultaatgericht handelen;
 • Daadkrachtig optreden, stelt prioriteiten, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch, procesmatig;
 • Bewaart de rust in geval van calamiteiten, houd het overzicht en kan snel schakelen;
 • Beschikt over leiderschapskwaliteiten; kan mensen inspireren, leren, aanmoedigen, focussen, geruststellen en hakt knopen door;
 • Zorgt voor en weet wat er speelt binnen de organisatie, afdeling en het team en weet dit te vertalen naar acties en resultaten.
 • Flexibiliteit;
 • Tact, zorgvuldigheid en goede oordeelsvorming in relatie tot tegenstrijdige belangen van stakeholders;
 • Je bent organisatiesensitief en kunt goed omgaan met tegenstrijdige belangen en je bent in staat deze te overbruggen.
 • Communicatieve- en adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Kan goed luisteren, vraagt door en is oprecht geïnteresseerd/nieuwsgierig in relatie tot de inhoud;
 • Is onafhankelijk, kan beschouwend concrete adviezen geven op basis van onderbouwde analyses/informatie en heeft doorzettingsvermogen.
 • Samenwerking;
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in brede context;
 • Teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding, omgevingsgericht;
 • Sociaal vaardig, legt makkelijk contacten, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit;
 • Je bent benaderbaar en beschikbaar;
 • Betrouwbaar, gelijkheid en empathie zijn sleutelwoorden.
 • Gedreven instelling;
 • Inspirerend en motiverend;
 • Klantgericht;
 • Verantwoordelijk en reflecteert ook op eigen handelen.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Kan goed opereren binnen het politiek-bestuurlijke krachtenveld;
 • Heeft gevoel voor de denkwijze van bestuurders en politici.
 • Algehele indruk.

 

Inzet

Gemiddeld 36 uur per week, waarbij de klant zich het recht voorbehoud, indien gewenst, het aantal uren uit te breiden naar maximaal 40 uur per week.

 

Termijnverlenging / beëindiging

Overeenkomstig het gestelde onder specifieke gegevens is de einddatum van deze opdracht gesteld op 31 december 2022. Daarna kan de klant eenzijdig besluiten de overeenkomst maximaal acht (8) maal (voor bepaalde tijd) te verlengen met een maximale inhuurtermijn van 48 maanden exclusief de initiële inhuurperiode. De bepaalde tijd van de verlenging wordt per verlengingsoptie bepaald. Verlenging geschiedt schriftelijk minimaal vier (4) weken voor het verstrijken van de einddatum van de overeenkomst. Tussentijdse beëindiging geschiedt wederzijds schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) werkdagen.

 

Apparatuur

Kandidaat dient te beschikken over eigen apparatuur.

 

Interviews

Maandag 30 mei tussen 09.00 en 12.00 uur online via Microsoft Teams en donderdag 2 juni 2022 (2e interview) op locatie in Den Haag.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.