Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : consultant Office 365
Regio : Apeldoorn / thuis
Start : 1 juni 2021
Inzet : 36 uur per week
Eind : 31 mei 2022
Optie op verlenging : Ja, 1 x 1 jaar
Uurtarief : maximaal EUR 80
Aanbieden : uiterlijk woensdag 12 mei 2021
Interviews : woensdag 19 mei 2021 via Teams

 

Project

Met de komst van de nieuwe werkplek, wordt volop ingezet op het optimaal gebruik maken van nieuwe technologieën. Hiervoor is een communicatie- en samenwerkingsplatform in het leven geroepen. Dit team fungeert als competence center om de eindbruikers zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt het team de business bij het zo goed mogelijk inzetten van samenwerkingstechnologieën zoals Office 365, SharePoint, Azure Information Protection, End Point Management en Exchange Online.

 

Office 365 wordt gebruikt voor interne communicatie (intranet), het interne dienstenaanbod en als portaal voor het aanbod van diverse bedrijfsapplicaties. Naast Office 365 zijn er ook initiatieven om andere samenwerk applicaties in te zetten zoals Miro. Om het gebruik van de samenwerk applicaties in goede banen te leiden moet er nog veel gebeuren op het gebied van inrichting, monitoring en compliance. Hiervoor zoekt de klant een applicatiebeheerder voor wie Office 365, Azure Information Protection, Exchange online, Azure Mobile Device Management en SharePoint geen geheimen heeft.

 

Je komt terecht in een informeel team, waarbij de inbreng van iedereen telt en waar je het samen doet. Je beweegt zelfstandig binnen de organisatie en je houdt ervan om je kennis over te brengen op anderen. Samen met het team werk je aan de modernste IT-ontwikkelingen.

 

De applicatiebeheerder:

 • Weet hoe je Office 365 optimaal kunt inrichten voor samenwerken;
 • Heeft voldoende kennis van Office 365, SharePoint, Azure Information Protection en Exchange Online om als gesprekspartner voor de externe beheerpartijen te kunnen optreden;
 • Functioneert voor de Product Owner als sparringpartner waar het gaat om de inzet van samenwerkingstechnologieën.

 

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Primair aanspreekpunt voor de externe beheerpartijen over Office 365, Miro en Azure Information Protection;
 • Ondersteuning bij afhandelen 2e lijns incidenten;
 • Uitwerken van changes en bewaken van de voortgang;
 • Analyseren van Office 365 en Miro updates en de impact hiervan op werking en functionaliteit;
 • Beheerprocessen inrichten en waar mogelijk (laten) automatiseren;
 • Vertalen functionele vragen vanuit de business naar wijzigingsverzoeken;
 • Impactanalyse op basis van functionele wijzigingen in Office 365, Miro en Azure Information Protection door productontwikkeling vanuit de leverancier en op basis van business scenario’s;
 • Opbouw kennisdatabank ter ondersteuning van de Service Desk;
 • Opzetten van processen rondom monitoren van het gebruik van Teams, SharePoint sites, Exchange en Miro borden;
 • Het team ondersteunen in opdoen van product kennis en overdracht van deze kennis naar de interne organisatie borgen.

 

Als applicatiebeheerder maak je deel uit van het team Communicatie- en Samenwerkingsplatform binnen de IT-afdeling van de klant en werk je nauw samen met de Product Owner. Samen werken we aan een stabiele en beheerbare samenwerk omgeving voor de medewerkers.

 

Eisen

De kandidaat heeft:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie ;
 • Minimaal 2 jaar Office 365 en Miro kennis en ervaring;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met werkplek migratie naar de Cloud;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als DevOps engineer;
 • Certificering  Microsoft Managing Office 365 Identities and Requirements;
 • Certificering Microsoft Enabling Office 365 Services;
 • Certificering ITIL.

 

Competenties

 • Communicatief sterk zowel schriftelijk als mondeling. Je praat met stakeholders en weet hier de juiste positie in aan te nemen om de wens tot een goed einde te brengen;
 • Service- en klantgericht;
 • Resultaatgericht en accuraat;
 • Proactief en initiatiefrijk;
 • Teamspeler;
 • Analytisch vermogen;
 • Je kan werken in teamverband en verbindt collega’s met verschillende achtergronden;
 • Je beschikt over goed probleemoplossend vermogen en denkt in mogelijkheden zonder het         grotere geheel uit het oog te verliezen.

 

Extra in te leveren

De klant wil maximaal inzetten op het gebruik van Office 365, Sharepoint en Teams binnen haar organisatie. U toont duidelijk aan (max. 400 woorden) op welke wijze de door jou geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat en maximaal 3 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen of het maximaal aantal pagina’s wordt overschreden. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Overig

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met de categorieën 11, 12 en 13;
 • Geheimhoudingsverklaring.

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk woensdag 12 mei 2021 het volgende:

 • cv (maximaal 3 pagina’s A4) in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier