Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Azure Infrastructuur & Security specialist
Plaats : Den Haag
Start : vrijdag 1 juli 2022
Inzet : gemiddeld 40 uur per week
Eind : vrijdag 30 december 2022
Optie op verlenging : ja, 8 x 6 maanden
Uurtarief : EUR 80 – EUR 110
Vragen : uiterlijk maandag 16 mei 2022 tot 09.00 uur
Aanbieden : uiterlijk woensdag 18 mei 2022
Interviews : maandag 30 mei 2022 online via Teams

 

Opdracht

De klant digitaliseert en zet hierbij de nieuwste technologieën in. Dit kan niet zonder een flexibele en veilige IT infrastructuur. Microsoft Azure speelt daarbij een steeds prominentere rol en zij werken naar een hybride IT infrastructuur waarbij on-premise technologie naadloos gecombineerd wordt

met infrastructuur in Azure. De komende tijd staan enkele doorontwikkelingen op het programma die zij willen versnellen met behulp van de inzet van een ervaren Azure Infrastructuur & Security specialist. De eerste ontwikkelingen die op de roadmap staan zijn het opbouwen van een Azure Virtual Desktop omgeving, het realiseren van een hybride Active Directory domein en het opbouwen van een gemeenschappelijk Kubernetes cluster. Dit alles met oog voor security.

 

Taken

Je bent als Azure Infrastructuur en Security specialist verantwoordelijk voor het uitbouwen van de Azure Landingzone. In samenwerking met de directe collega’s in het team werk je requirements uit en vertaal je dit in een technische ontwerp. Je bouwt vervolgens geautomatiseerde pipelines in Azure DevOps met Bicepscripts. Het uitgangspunt is dat alle resources geautomatiseerd gedeployed worden. Verder verleen je ondersteuning en geef je advies aan andere teams bij de klant die in Azure oplossingen ontwikkelen.

 

Projectomgeving

De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) wordt steeds uitgedaagd door externe veranderingen en door interne behoeften en verwachtingen. I&A maakt samen met de gebruikers en partners keuzes om het gevoelige evenwicht te bewaren tussen de beschikbare middelen en het voorzien in behoeften, vernieuwen en innoveren.

 

De klant beschikt over een Microsoft omgeving en een gevirtualiseerde desktop omgeving

op basis van Citrix.

 

Afdeling I&A

De afdeling I&A kent vijf specifieke aandachtsgebieden:

 • Bureau Infrastructuur & Support (BIS). BIS zorgt voor een optimale beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur (computers, tablets, telefoons) en beheert alle applicaties, het netwerk, de  gegevensopslag en de telecommunicatie van de klant;
 • Bureau Bedrijfsinformatie (BBI). De klant verwerkt en produceert bij de uitvoering van haar kerntaken heel veel digitale geo- en bedrijfsinformatie. BBI helpt collega’s bij het beheer en gebruik hiervan. Daarnaast beheert BBI applicaties die door de organisatie worden gebruikt;
 • Bureau Documentaire Informatie (BDI). BDI ondersteunt het werk van de medewerkers met middelen om documentaire informatie digitaal te ontsluiten en te beheren. Vindbaar en toegankelijk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ook ondersteunt BDI digitale bedrijfsprocessen;
 • Bureau Advies & Beleid (BAB). Informatisering & Automatisering is een integraal onderdeel van ieders werk geworden. BAB kijkt samen met de medewerkers hoe alle taken nog beter uitgevoerd kunnen worden en hoe nieuwe IT-oplossingen en innovaties binnen het totaalplaatje van de klant passen;
 • Portfoliomanagement (PM). Portfoliomanagement heeft als doel om enerzijds de beschikbare ICT-middelen in te zetten op de, vanuit organisatieperspectief gezien, meest cruciale projecten en anderzijds om de projecten op een zo goed mogelijke manier en conform afspraak uit te voeren.

 

Tarief

Het opgegeven tarief staat vast gedurende de eerste twee (2) jaar van de overeenkomst. Indien de opdracht langer dan twee (2) jaar duurt, dan kan het uurtarief geïndexeerd worden volgens de CBS index voor commerciële dienstverlening, voor het eerst op 1 juli 2024, met een maximum van 2%.

Het aangeboden uurtarief bedraagt in de offerte maximaal € 110, – exclusief btw en inclusief alle overige kosten, bijvoorbeeld reis- , verblijf-, telefoon- en parkeerkosten.

 

Eisen

De aangeboden kandidaat dient aantoonbaar en verifieerbaar (middels opleidingen, cursussen, certificaten, werkervaring) te beschikken over:

 • Hbo werk- en denkniveau in de richting van Microsoft Azure Solutions. Aantoonbaar d.m.v. werkervaring waaruit blijkt dat de aangeboden kandidaat een zelfstandige, proactieve rol heeft gehad, waarbij de breedte en diepte van de werkervaring duidelijk is;
 • Minimaal acht (8) jaar aantoonbare werkervaring Microsoft Windows Server;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft Cloud technologieën;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met zowel Microsoft Azure Active Directory als Microsoft Active Directory;
 • Aantoonbare (werk)ervaring met Microsoft Azure DevOps en BICEP;
 • Aantoonbare (werk)ervaring met Microsoft Azure IAAS technologieën en Kubernetes.

 

Verificatie tijdens een eventueel interview heeft betrekking op de volgende vereiste bewijsstukken:

 • Diploma;
 • Getuigschrift;
 • Certificaat.

 

Wensen

 • Minimaal tien (10) jaar aantoonbare werkervaring Microsoft Windows Server;
 • Minimaal tien (10) jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft Cloud technologieën;
 • Minimaal tien (10) jaar aantoonbare werkervaring met zowel Microsoft Azure Active Directory als Microsoft Active Directory;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare (werk)ervaring met Microsoft Azure DevOps en BICEP;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare (werk)ervaring met Microsoft Azure IAAS technologieën en Kubernetes.

 

Competenties

 • Resultaatgericht handelen;
 • Daadkrachtig optreden, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch;
 • Punctueel in werkzaamheden, administratief vaardig, aanspreekbaar op resultaten;
 • Stressbestendig, leergierig, accuraat, probleemoplossend.
 • Flexibiliteit;
 • Tact en zorgvuldigheid;
 • In werk en werktijden.
 • Communicatieve-, analyse- en adviesvaardigheden;
 • Van medewerkers tot (afdelings) management.
 • Samenwerking;
 • Teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding;
 • Sociaal vaardig, legt makkelijk contacten, kan overtuigen.
 • Didactische vaardigheden;
 • Geduldig en bereid om zaken meerdere keren uit te leggen;
 • Doorzettingsvermogen.
 • Analytisch vermogen;
 • Algehele indruk.

 

Termijnverlenging / beëindiging

Overeenkomstig het gestelde onder specifieke gegevens is de einddatum van deze opdracht gesteld op 31 december 2022. Daarna kan de klant eenzijdig besluiten de overeenkomst maximaal acht (8) maal (voor bepaalde tijd) te verlengen met een maximale inhuurtermijn van 48 maanden exclusief de initiële inhuurperiode. De bepaalde tijd van de verlenging wordt per verlengingsoptie bepaald. Verlenging geschiedt schriftelijk minimaal vier (4) weken voor het verstrijken van de einddatum van de overeenkomst. Tussentijdse beëindiging geschiedt wederzijds schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) werkdagen.

 

Apparatuur

Kandidaat dient te beschikken over eigen apparatuur.

 

Parkeren

Kandidaat kan niet parkeren bij de klant. De klant stimuleert hiermee het gebruik van het openbaar vervoer.

 

Geheimhouding / Integriteitsverklaring

Kandidaat dient bij opdrachtverstrekking de geheimhoudingsverklaring volledig in te vullen en te

Ondertekenen.

 

Invulformulier met eisen en wensen

De kandidaat dient naderhand op donderdag 19 mei 2022 nog een invulformulier met de gevraagde eisen en wensen in te vullen.

 

Referenties

De in te zetten kandidaat levert maximaal twee (2), minimaal één (1) referentie(s) aan om de vereiste kennis en praktijkervaring te onderbouwen, met de volgende gegevens:

 • Naam, adres, postcode en plaatsnaam opdrachtgevende instantie of onderneming;
 • Naam, functie en telefoonnummer contactpersoon opdrachtgever;
 • Welke kennis en ervaring wordt hiermee aangetoond?

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.