Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : adviseur technische infrastructuur
Regio : Den Bosch
Start : 23 november 2020
Inzet : 36 uur per week
Eind : 31 december 2021
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : maximaal EUR 90
Aanbieden : uiterlijk donderdag 12 november 2020

 

Opdracht

Ben jij diegene die de brug slaat tussen functionele behoeftes en ICT technische behoeftestellingen voor onze ICT leveranciers? Kun jij snel toetsen of een ICT leveranciersaanbieding in lijn is met technische kaders en richtlijnen? Houd jij overzicht bij een veelheid aan adviesvragen uit verschillende hoeken? Weeg jij verschillende, soms tegenstrijdige belangen mee in je technische adviezen? Dan zou jij wel eens helemaal op je plek kunnen zijn als onze adviseur technische infrastructuur!

 

Wat ga je doen?

De organisatie is flink in beweging, onder andere door een recente outsourcing van de ICT dienstverlening. In deze snel veranderende omgeving en tijden is het helder formuleren van leveranciersopdrachten en het toetsen van de offertes cruciaal om in lijn met technische kaders en richtlijnen invulling te geven aan de ingeslagen ICT koers.

Als adviseur technische infrastructuur werk je binnen de ICT regieorganisatie van programma dienstverlening ICT. Jij en je twee andere adviseurs zijn intensief betrokken bij de door te voeren ICT wijzigingen, je wordt dan ook goed gevonden door informatieadviseurs, projectleiders en ICT leveranciers.

 

De adviseur technische infrastructuur:

 • Draagt in overleg met de Technisch Architect bij aan een solide en toekomst vaste technische architectuur en borgt dat vernieuwingen en wijzigingen conform de doelarchitectuur worden opgesteld en doorgevoerd door toetsen van de door de leverancier voorgestelde wijzigingen (HOE) aan de door de architect opgestelde kaders en richtlijnen (WAT).
 • Levert een bijdrage aan de analyse van informatiebehoeften in relatie tot de technische infrastructuur door samen met de leveranciers de mogelijke technische oplossingsrichtingen te verkennen.
 • Bewaakt de consistentie tussen applicaties en de technische infrastructuur.
 • Adviseert de projectleiders bij het binnen architectuur opleveren van het projectresultaat in lijn met de project start architectuur.
 • Fungeert als aanspreekpunt voor de informatie-adviseurs en architecten bij IT infrastructuur gerelateerde vraagstukken.
 • Werkt nauw samen met de service delivery manager en ondersteunt in geval van incidenten of wijzigings-aanvragen met ICT-technische adviezen.
 • Weet de oplossingen en voorstellen door de externe leverancier op de juiste waarde te schatten. Je beoordeelt deze op hun toegevoegde waarde voor PNB, passend binnen de technische architectuur en adviseert hierover.
 • Denkt mee met I-adviseurs, projectleiders en ICT leveranciers bij het opstellen van impact analyses en business cases.

 

Kandidaat

Als onze adviseur technische infrastructuur beschik je over de volgende competenties, vaardigheden en ervaring:

 • Grondige kennis van uitbestede ICT diensten. Dit betreft beveiligde connectiviteit, applicatiehosting, digitale werkomgeving en in lichtere mate informatiebeveiliging. Hierbij ligt een nadrukkelijke behoefte op grondige inhoudelijke kennis van Microsoft Azure én Microsoft 365, liefst met certificering.
 • Goed inzicht in de actuele veranderingen m.b.t. informatietechnologie met name v.w.b. netwerken en besturingssystemen.
 • Aantoonbare adviesvaardigheden waarbij je op basis van een ijzersterke argumentatie het gebruik en beheer van de technische infrastructuur vertaalt naar consequenties daarvan voor de uitvoering van werkzaamheden.
 • De competentie om overzicht te houden, in samenwerking met collega adviseurs adviesvragen te prioriteren en deze procesmatig af te handelen.
 • Het gebruik en beheer van de technische infrastructuur te analyseren en te beoordelen.
 • Assertief en helder op te treden waar een adequaat gebruik en beheer technische infrastructuur in het geding is.

 

Interviewplanning

We streven ernaar om de gesprekken te plannen op donderdag 19 november tussen 14.00 – 17.00 uur.

 

Toelichting op rooster

Mogelijkheid tot 32 uur per week. Vanwege Corona wordt er afhankelijk van de RIVM-richtlijnen in principe vanuit eigen huis of eigen kantoor gewerkt. Mogelijk veranderen de maatregelen t.a.v. werken en overleggen we op ons kantoor in Den Bosch gedurende de inhuurperiode. Aanwezigheid in ieder geval op maandag, dinsdag en donderdag i.v.m. overleggen.

 

Eisen (dit blijkt uit het cv)

 • minimaal een afgeronde relevante hbo-opleiding
 • adviesvaardigheden op gebied van applicatiehosting, digitale werkomgeving beveiligde connectiviteit, en in lichtere mate informatiebeveiliging.
 • kennis van en ervaring met uitbestede ICT diensten. Dit betreft :
 1. beveiligde connectiviteit,
 2. applicatiehosting,
 3. digitale werkomgeving en
 4. in lichtere mate informatiebeveiliging. Hierbij ligt een nadrukkelijke behoefte op grondige inhoudelijke kennis van Microsoft Azure én Microsoft 365.
 • als ICT adviseur of consultant de verantwoordelijkheid gehad om complexe ICT projecten te voorzien van ICT technische adviezen.
 • minimaal 5 jaar werkervaring binnen een overheidsorganisatie.
 • hbo-niveau aangevuld met vakspecifieke opleidingen.
 • minimaal 5 jaar ervaring als ICT adviseur / consultant.

 

Overige eisen

Beschikbaarheid liefst fulltime vanaf maandag 23 november, geleidelijke opbouw van uren vanaf dat moment tot fulltime eind december 2020 is bespreekbaar.

 

Wensen (dit blijkt uit het cv)

 • minimaal een afgeronde relevante hbo-opleiding (ICT / Informatica) studie en certificaten Microsoft Azure en 365.
 • adviesvaardigheden op gebied van applicatiehosting, digitale werkomgeving beveiligde connectiviteit, en in lichtere mate informatiebeveiliging.
 • kennis van en ervaring met uitbestede ICT diensten. Dit betreft : 1. beveiligde connectiviteit, 2. applicatiehosting, 3. digitale werkomgeving en 4. in lichtere mate informatiebeveiliging. Hierbij ligt een nadrukkelijke behoefte op grondige inhoudelijke kennis van Microsoft Azure én Microsoft 365.
 • minimaal 5 jaar als ICT adviseur of consultant de verantwoordelijkheid gehad om complexe ICT projecten te voorzien van ICT technische adviezen
 • minimaal 5 jaar werkervaring binnen een overheidsorganisatie.

 

Overig:

 • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk donderdag 12 november 2020 het volgende:

 

1) cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo

2) voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum

3) genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma

4) relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties

5) tarief en beschikbaarheid (inclusief status eventuele overige intakes)

6) vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

7) schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Onze contactgegevens vind je hier