Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : adviseur technische infrastructuur
Regio : Den Bosch
Start : 18 maart 2021
Inzet : 36 uur per week
Eind : 31 december 2021
Optie op verlenging : Ja, 2 x 6 maanden
Uurtarief : maximaal EUR 90
Aanbieden : uiterlijk dinsdag 9 maart 2021

 

Uitdaging

Ben jij degene die de brug slaat tussen functionele behoeftes en ICT technische behoeftestellingen voor onze ICT leveranciers? Kun jij snel toetsen of een ICT leveranciersaanbieding in lijn is met technische kaders en richlijnen? Houd jij overzicht bij een veelheid aan adviesvragen uit verschillende hoeken en behandel je deze op procesmatige wijze? Weeg jij verschillende, soms tegenstrijdige belangen mee in je technische adviezen?

Dan zou jij wel eens helemaal op je plek kunnen zijn als onze adviseur technische infrastructuur!

 

Wat ga je doen?

De organisatie is flink in beweging, onder andere door een recente outsourcing van de ICT dienstverlening waarbij de hele ICT basisdiensten worden gemoderniseerd. In deze snel veranderende omgeving en tijden is het helder formuleren van leveranciersopdrachten en het toetsen van de offertes en plannen van aanpak cruciaal om in lijn met technische kaders en richtlijnen invulling te geven aan de ingeslagen ICT koers.

 

Als adviseur technische infrastructuur werk je binnen de ICT regieorganisatie van programma Dienstverlening ICT. Jij en je twee andere adviseurs zijn intensief betrokken bij de door te voeren ICT wijzigingen, je wordt dan ook goed gevonden door informatieadviseurs, projectleiders en ICT leveranciers.

 

De adviseur technische infrastuctuur:

 • Draagt in overleg met de Technisch Architect bij aan een solide en toekomstvaste technische architectuur en borgt dat vernieuwingen en wijzigingen conform de doelarchitectuur worden opgesteld en doorgevoerd door toetsen van de door de leverancier voorgestelde wijzigingen (HOE) aan de door de architect opgestelde kaders en richtlijnen (WAT);
 • Is eerste technisch aanspreekpunt namens de organisatie voor het transformatieproject dat in twee jaar tijd de gele ICT omgeving van de organisatie zal moderniseren;
 • Adviseert de projectleiders van verschillende ICT projecten bij het binnen architectuur opleveren van het projectresultaat in lijn met de project start architectuur;
 • Weet de oplossingen en voorstellen door de externe leveranciers op de juiste waarde te schatten. Je beoordeelt deze op hun toegevoegde waarde voor de organisatie, passend binnen de technische architectuur en adviseert hierover;
 • Denkt mee met I-adviseurs, projectleiders en ICT leveranciers bij het opstellen van plannen van aanpak, impact analyses en business cases;
 • Stroomlijnt het procesmatig adviseren door de adviseurs technische infrastructuur.

 

Kandidaat

Als onze adviseur technische infratsructuur beschik je over de volgende competenties, vaardigheden en ervaring:

 

 • Grondige kennis van uitbestede ICT diensten. Dit betreft beveiligde connectiviteit, applicatiehosting, digitale werkomgeving en in lichtere mate informatiebeveiliging. Hierbij ligt een nadrukkelijke behoefte op inhoudelijke kennis van Microsoft Azure én Microsoft 365, liefst met certificering;
 • Goed inzicht in de actuele veranderingen m.b.t. informatietechnologie met name v.w.b. netwerken en besturingssystemen;
 • Aantoonbare adviesvaardigheden waarbij je op basis van een ijzersterke argumentatie het gebruik en beheer van de technische infrastructuur vertaalt naar consequenties daarvan voor de uitvoering van werkzaamheden;
 • De competentie om overzicht te houden, in samenwerking met collega adviseurs adviesvragen te prioriteren en deze procesmatig af te handelen;
 • Assertief en helder op te treden waar een adequaat gebruik en beheer technische infrastructuur in het geding is.

 

Interviewplanning

We streven er naar de gesprekken te houden op maandag 15 maart tussen 11.00 – 15.00 uur, via Teams. De kandidaten die voor een gesprek worden uitgenodigd, krijgen hiervan op vrijdagmiddag 12 maart bericht.

 

Toelichting op rooster

De 36 uren worden verdeeld over vijf dagen per week, dit om belangrijke overleggen bij te kunnen wonen. Buiten overleggen om is vrijheid de eigen werktijden te bepalen. Vanwege Corona wordt er afhankelijk van de RIVM- en organisatierichtlijnen in principe vanuit eigen huis of eigen kantoor gewerkt. Mogelijk veranderen de maatregelen t.a.v. werken en overleggen gedurende de inhuurperiode. Bij de organisatie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.

 

Eisen

 

Opleidingsachtergrond

Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding. Dit blijkt uit het cv.

 

Vaardigheden

Kandidaat beschikt over adviesvaardigheden op gebied van applicatiehosting, digitale werkomgeving beveiligde connectiviteit, en in lichtere mate informatiebeveiliging. Dit blijkt uit het cv.

 

Kennis en ervaring

Kandidaat heeft kennis van en ervaring met uitbestede ICT diensten. Dit betreft:

 1. beveiligde connectiviteit;
 2. applicatiehosting;
 3. digitale werkomgeving;
 4. in lichtere mate informatiebeveiliging.

Hierbij ligt een nadrukkelijke behoefte op grondige inhoudelijke kennis van Microsoft Azure én Microsoft 365. Dit blijkt uit het cv.

 

Werkervaring

Kandidaat heeft als ICT adviseur of consultant de verantwoordelijkheid gehad om complexe ICT projecten te voorzien van ICT technische adviezen. Dit blijkt uit het cv.

 

Werkervaring binnen een overheidsinstantie

Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring binnen een overheidsorganisatie. Dit blijkt uit het cv.

 

Minimale werkervaring

Minimaal 5 jaar ervaring als ICT adviseur / consultant. Dit blijkt uit het cv.

 

Overige eis

Beschikbaarheid fulltime z.s.m. vanaf 15 maart 2021, geleidelijke opbouw van uren vanaf dat moment tot fulltime eind maart 2021 is bespreekbaar. Dit blijkt uit het cv.

 

Wensen

 

Opleidingsachtergrond

Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding (ICT / Informatica) studie en de certificaten Microsoft Azure en Microsoft 365

 

Vaardigheden

Kandidaat beschikt over adviesvaardigheden op gebied van applicatiehosting, digitale werkomgeving beveiligde connectiviteit, en in lichtere mate informatiebeveiliging. Dit blijkt uit het cv.

 

Kennis en ervaring

Kandidaat heeft kennis van en ervaring met uitbestede ICT diensten. Dit betreft:

 1. beveiligde connectiviteit;
 2. applicatiehosting;
 3. digitale werkomgeving;
 4. in lichtere mate informatiebeveiliging.

Hierbij ligt een nadrukkelijke behoefte op grondige inhoudelijke kennis van Microsoft Azure én Microsoft 365. Dit blijkt uit het cv.

 

Werkervaring

Kandidaat heeft ruim 5 jaar ervaring als ICT adviseur of consultant en de verantwoordelijkheid gehad om complexe ICT projecten te voorzien van ICT technische adviezen. Dit blijkt uit het cv.

 

Werkervaring binnen een overheidsinstantie

Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring binnen een overheidsorganisatie. Dit blijkt uit het cv.

 

Overig

 • BYOD
 • VOG

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk dinsdag 9 maart 2021 het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier