Vacature: Information Security Officer (Den Haag)

Wij zijn op zoek naar een Information Security Officer in Den Haag.

 

Functie : Information Security Officer
Regio : Den Haag
Start : maandag 2 januari 2023
Inzet : minimaal 20 uur per week
Eind : vrijdag 30 juni 2023
Optie op verlenging : ja, 2 x 3 maanden
Uurtarief : EUR 80 – EUR 120

 

Opdracht

In de komende jaren gaat de klant omvangrijke veranderingen doorvoeren binnen het digitale domein. Security-, privacy- en compliancy by design zijn de uitgangspunten voor het ontwerpen en bouwen van het nieuwe digitale fundament. Daarnaast werken we aan nieuwe applicaties voor het primaire (subsidie-) proces. Samen met de belanghebbenden zorg jij dat onze informatiebeveiliging voldoet aan de ontwerp uitgangspunten die horen bij deze grote digitale veranderingen.

 

In deze pioniersrol ben je verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en handhaven van de security by design ontwerpprincipes. Je bent de sparringpartner voor alle lagen in de organisatie als het gaat over security en informatiebeveiliging. Je coördineert, faciliteert en adviseert over de veiligheid van de digitale voorzieningen. Je bent succesvol in deze rol als je in de hele organisatie bewustzijn en draagvlak creëert om de doelstellingen op het gebied van informatiebeveiliging te realiseren. Kortom, het is een divers takenpakket en geen dag is hetzelfde.

 

In deze rol:

 • Sla je een brug tussen de strategische doelen en de praktische invulling van security en de informatiebeveiliging;
 • Ontwikkel, implementeer en bewaak je een strategisch, omvangrijk programma voor security en informatiebeveiliging;
 • Zorg je voor inzicht in de risicobereidheid en informatiebeveiligingsbehoeften van de domeinen;
 • Stel je beleid op en zorg je voor continue verbetering van dit beleid;
 • Rapporteer je over de voortgang van de implementatie van beheersmaatregelen om risico’s te mitigeren. Het implementeren van de beheersmaatregelen is de verantwoordelijkheid van de “1st line of defence” rol en ligt in de lijnverantwoordelijkheid van de domeinen;
 • Zorg je voor generieke (security) oplossingen (“security controls”) en eenduidigheid in werkwijzen;
 • Adviseer je binnen informatiebeveiligingsvraagstukken over de juiste verwerking en opslag van datasets;
 • Ben je het eerste aanspreekpunt voor vragen over security informatiebeveiliging binnen de domeinen;
 • Fungeer je als liaison tussen de domeinen, privacy coördinatoren, de functionaris gegevensbeheer en het I&A Team.

 

Afdeling

De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) is verantwoordelijk voor alle digitale voorzieningen. Als ISO werk je nauw samen met het hoofd van de afdeling I&A, maar heb je wel een directe rapportagelijn naar de Directeur Bedrijfsvoering. De afdeling heeft twee locaties, te weten Den Haag en Utrecht. We hebben een open en informele sfeer, zijn ambitieus, kwaliteit gedreven en voelen ons verbonden met ons werk.

 

Eisen (toelichten)

 • Beschikt over hbo- of wo-denkniveau aangevuld met minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van security en heeft aantoonbaar kennis van de verschillende concepten op het gebied van security oplossingen en kennis van actuele technologische ontwikkelingen gerelateerd aan informatiebeveiliging. BIO, ISO27001, de AVG en de VIR zijn de kaders die je nu hanteert in je dagelijks werk;
 • Je kunt aantonen dat je een CISSP, CCSP (Cloud), CISM of CRISC opleidingen hebt gevolgd en ervaring hebt met ISMS-procesmanagement, (security) architectuur en risicomanagement.

 

Kandidaat licht elke eis toe met een toelichting met maximaal 4.000 karakters (max. +/- 1 A4)!

 

Wensen (toelichten)

 • Beschikt over aantoonbare en succesvolle technische kennis en analytisch vermogen waarbij aantoonbaar blijkt dat je belangen van de organisatie en technische oplossingen kunt wegen en keuzes maakt in de optimale beveiliging ervan;
 • Aantoonbare ervaring in het op papier zetten (rapporteren) en goed presenteren van onderwerpen als security en informatieveiligheid waarbij je de aandacht van het publiek weet vast te houden en de boodschap helder overbrengt;
 • Aantoonbare goede communicatieve vaardigheden waaruit o.a. blijkt dat je makkelijk communiceert over technische onderwerpen in een niet-technische omgeving, zowel richting een collega als naar het management.

 

Kandidaat licht elke wens toe met een toelichting met maximaal 4.000 karakters (max. +/- 1 A4)!

 

Curriculum vitae (cv)

Inschrijver dient een cv bij te voegen van de voorgestelde kandidaat. Het cv mag maximaal 3 pagina’s A4 bevatten.

 

Gegevens kandidaat

Graag ontvang ik de volgende contactgegevens van de kandidaat:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor aanvang van de opdracht dient de kandidaat een VOG te overleggen.

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat bent, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart staat vermeld, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.

Vacature: Functionele ketentesters (4x) Regio’s: Apeldoorn, Utrecht, Den Haag, Amersfoort (en remote)

Wij zijn op zoek naar vier Functionele ketentesters.

 

Functie : functionele ketentesters (4x)
Regio : Apeldoorn, Utrecht, Den Haag, Amersfoort (en remote)
Start : maandag 2 januari 2023
Inzet : 36 uur per week
Eind : vrijdag 30 juni 2023
Optie op verlenging : ja, 2 x 3 maanden
Uurtarief : EUR 60 – EUR 90 (maximaal)
Vragen : uiterlijk vrijdag 2 december 2022
Aanbieden : uiterlijk donderdag 8 december 2022
Interviews : in week van maandag 19 december tot vrijdag 23 december 2022

 

Algemeen

Vanaf 1 juli 2023 is er met de Omgevingswet één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het rijk. De partners gaan samen de uitdaging aan om 380 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het programma interbestuurlijk en integraal werken. Daarnaast ondersteunt het programma maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Dat doet het programma door:

 • Te informeren over de bedoelingen van de wet;
 • Hen bewust te maken van de gevolgen van de wet;
 • Het ontwikkelen van een Digitaal Stelsel Omgevingswet zodat iedereen over dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving kan beschikken.

 

Vanuit de interbestuurlijke samenwerking wordt door de koepelorganisaties (VNG, UvW, IPO) en het Rijk een aanvullende projectorganisatie opgezet die een belangrijk advies van het Advies College -ICT gaat uitvoeren. Dit belangrijke advies bestaat uit een Interbestuurlijke KetenTest (IKT), waarbij op een indringende wijze met Bevoegd Gezag en leveranciers en de DSO organisatie gezamenlijk de ondersteuning van de werkprocessen in de gehele keten getest worden. Om concreet invulling aan dit vraagstuk te geven zijn wij opzoek naar functionele ketentesters (4x) die samen met materiedeskundigen invullen kunnen geven aan de testuitvoering.

 

Opdracht

De klant is gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2023 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog 4 functionele ketentesters (IKT) die ons test competentie team komen versterken.

 

Verantwoordelijkheden

 • In teamverband met materiedeskundigen, leveranciers en bevoegd gezagen testontwerpen maken en business-scenario’s definiëren;
 • Uitwerken van de business-scenario’s in relevante testscenario’s;
 • Samen met bevoegd gezagen de testscenario’s uitvoeren;
 • Terugkoppelen van de testresultaten.

 

Eisen

Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat aan de eis voldoet. Verwijzen naar het cv volstaat niet.

 • Minimaal 2 jaar ervaring als ketentester in een dynamische omgeving waarin verschillende disciplines samen werken;
 • Minimaal 2 jaar ervaring als ketentesten binnen een hiërarchische projectstructuur;
 • De ketentester is CAST of TMap Next gecertificeerd.

 

Wensen (toelichten)

 • Beschrijf uw ervaring als ketentester in een SAFe / Agile omgeving;
 • Beschrijf uw (recente) ervaring met het vertalen van business scenario’s naar testscenario’s (max. 200 woorden);
 • Beschrijf hoe u functioneert in een multidisciplinair team.

 

Compententies

 • Heeft sterke interpersoonlijke, communicatieve en samenwerkingsvaardigheden (luisteren, conflicthantering, draagvlak verwerven, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit);
 • Kan vanuit de inhoud goed schakelen met technisch-inhoudelijke betrokkenen;
 • Betrouwbaar en gewend met vertrouwelijke informatie om te gaan en te beheren;
 • Communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Planmatig en gestructureerd werken;
 • Resultaatgericht;
 • Luisterend- en inlevingsvermogen;
 • Doorzettingsvermogen (en goed kunnen omgaan met weerstand);
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Goed in samenwerken;
 • Handelt met overtuigingskracht.

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat en maximaal 3 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen of het maximaal aantal pagina’s wordt overschreden. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling.

 

Interviews

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden tussen maandag 19 december en vrijdag 23 december 2022 via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De klant verplicht kandidaat een VOG bij Justis te (laten) aanvragen waaruit geen bezwaar blijkt jegens betrokkenen m.b.t de gevraagde functie. De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

 

Geheimhoudingsverklaring

De klant verplicht de kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat bent, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart staat vermeld, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.

Vacature: Chief Information Security Officer (Amstelveen)

Wij zijn op zoek naar een Chief Information Security Officer in Amstelveen.

 

Functie : Chief Information Security Officer
Regio : Amstelveen
Start : maandag 9 januari 2023
Inzet : 36 uur per week
Eind : woensdag 26 april 2023
Optie op verlenging : ja, 6 x 3 maanden
Uurtarief : EUR 80 – EUR 90 (maximaal)

 

Opdracht

De gemeentelijke dienstverlening en de gemeentelijke processen zijn vierentwintig uur per dag afhankelijk van een betrouwbare en veilige ICT. Dit is de afgelopen tijd door de coronacrisis nog eens extra benadrukt. Een robuust ICT-fundament vraagt continu onderhoud en tegelijkertijd is de gemeente op alle terreinen bezig met vernieuwingen en innovaties om de taken van de gemeente nog beter uit te voeren en bewoners en ondernemingen van dienst te zijn.

 

De huidige wettelijke eisen (o.a. de AVG en de BIO) op het gebied van informatieveiligheid en privacy maken het noodzakelijk dat informatieveiligheid strategisch, tactisch en technisch op het juiste niveau in de organisatie wordt gebracht en gehouden. Daarvoor is een zwaargewicht in specialistische ondersteuning, advisering en coördinatie noodzakelijk, die kan zorgen dat zowel de strategische lijn van informatieveiligheid als privacy (het voldoen aan de BIO en AVG), het positioneren van informatieveiligheid en privacy in de organisatie en de uitvoerende lijn van informatieveiligheid (de wettelijke auditverplichtingen op de verschillende deelgebieden als Suwi, Basisregistratie Personen en DigiD) op adequate manier worden geborgd.

 

Op het gebied van informatieveiligheid:

 • Ondersteun je de directie en de managers met kennis over informatieveiligheid, zodat zij hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de informatievoorziening kunnen invullen;
 • Ben je het gemeente brede aanspreekpunt voor directie, management en medewerkers over het onderwerp informatieveiligheid;
 • Coördineer je de organisatie brede Planning en Control cyclus op gebied van informatieveiligheid (vaststellen beleid, vertalen naar doelen, inrichten verantwoording en evaluatie op basis waarvan nieuwe doelen worden gesteld);
 • Coördineer je de werkzaamheden van de beveiligingsbeheerders;
 • Coördineer je de uitvoering van informatieveiligheidsmaatregelen uit het tweejaarlijks actieplan informatieveiligheid en privacy;
 • Organiseer je overleg en rapportage met betrekking tot informatieveiligheid;
 • Ben je voorzitter van de informatiebeveiligingsorganisatie;
 • Bevorder je het beveiligingsbewustzijn in de organisatie;
 • Toets je of informatieveiligheid een onderdeel uitmaakt van informatieprocessen binnen de organisatie, zoals werkprocessen, informatieplanningsprocessen-, systeemontwikkelingsprocessen- en onderhoudsprocessen;
 • Rapporteer je over de informatieveiligheid van de gemeente in de P&C managementrapportages. Hierbij bundel je de deelbijdragen van het afdelingsmanagement;
 • Volg je de externe invloeden die van invloed zijn op het informatieveiligheidsbeleid en het informatieveiligheidsplan;
 • Verzorg je de afstemming met regio (gemeenten) en landelijke belangen- en expertiseorganisaties;
 • Ben je aanspreekpunt voor (externe) toezichthouders ten aanzien van informatieveiligheid, zoals auditors, accountant en onderzoekers.

 

Op het gebied van privacy:

 • Coördineer je de werkzaamheden van de privacy beheerders en het domein privacy beheer;
 • Coördineer je de uitvoering van privacy maatregelen uit het tweejaarlijks actieplan;
 • Ben je het gemeente brede aanspreekpunt voor directie, management en medewerkers voor het onderwerp privacy;
 • Coördineer en regisseer je dat privacy onderdeel uitmaakt van informatieprocessen binnen de organisatie, zoals werkprocessen, informatieplanningsprocessen-, systeemontwikkelingsprocessen- en onderhoudsprocessen;
 • Adviseer je en ondersteun je bij privacyvraagstukken, zoals besluitvormingsprocessen, het afsluiten van verwerkersovereenkomsten en convenanten en de vaststelling van reglementen.

 

Kandidaat

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau met bij voorkeur een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als CISO op het gebied van informatieveiligheid en privacy en je bent bereid tot voortdurende (kennis)ontwikkeling op deze gebieden;
 • Je hebt ervaring in een soortgelijke rol binnen een organisatie van soortgelijke omvang en complexiteit;
 • Je hebt brede kennis van de bestuurlijke organisatie binnen het gemeentelijke bedrijf;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met strategische advisering.

 

Onze ideale collega is iemand die resultaatgericht is, snel en goed overzicht en structuur kan bieden en over sterke veranderkundige kwaliteiten beschikt. Je bent proactief, een doorpakker en een voorbeeld in samenwerking. Jouw analytische en communicatieve vaardigheden zijn op hoog niveau. Je hebt politiek/bestuurlijk inzicht en weet zorgvuldig om te gaan met belangenconflicten. Bovendien weet jij hoe je moet opereren op directieniveau. Je bent verbindend naar organisatieonderdelen en je bent omgevingsbewust. De kernwaarden van de organisatie zijn klantgericht, resultaatgericht en betrouwbaar. Deze passen bij de manier waarop jij je werkzaamheden uitvoert.

 

Eisen

 • Minimaal 3 jaar werkervaring als CISO in een soortgelijke organisatie (1.200 medewerkers) in de afgelopen 5 jaar. Referentie vereist;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met strategische advisering (begeleiding/advisering directie en hoger management) in de afgelopen 5 jaar.

 

Wensen

 • Minimaal 3 jaar werkervaring als CISO binnen een overheidsorganisatie in de afgelopen 5 jaar;
 • minimaal 5 tot 10 jaar werkervaring als CISO in een soortgelijke organisatie (1.200 medewerkers) in de afgelopen 15 jaar;
 • Aantoonbaar ervaring met de BIO checklist (Baseline informatiebeveiliging overheid). Licht hieronder toe waar en hoe je de ervaring hebt opgedaan!

 

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria: “Beschrijf de strategische adviestrajecten (directie/hoger management, onderwerpen, omgeving) waar je het meest trots op bent.”

 

Referentie

Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist.

Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door de gemeente Amstelveen.

 

Graag ontvang ik minimaal één referentie (zie eis) met de volgende gegevens:

 • Naam referent;
 • Organisatie;
 • Functie;
 • E-mailadres;

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden.

 

Interviewplanning

De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd in het raadhuis of via Teams op maandagmiddag 19 december. De aangeboden kandidaat dient op dit tijdstip beschikbaar te zijn.

 

Toelichting op rooster

Minimaal 32 uur inzetbaar.

 

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria:

 • Verificatie van inhoud aangeboden profiel;
 • Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden;
 • Competenties voor deze uitvraag;
 • In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden;
 • Klik en samenstelling binnen het team.

 

Gevraagde documenten (na gunning)

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Verklaring van geheimhouding en integriteit.

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat bent, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart staat vermeld, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.

Vacature: medewerker servicedesk ICT in Amersfoort

Wij zijn op zoek naar een medewerker servicedesk ICT in Amersfoort.

 

Functie : medewerker servicedesk ICT
Regio : Amersfoort
Start : maandag 19 december 2022
Inzet : 36 uur per week
Eind : vrijdag 16 juni 2023
Optie op verlenging : ja, 3 x 6 maanden

 

Opdracht

Als medewerker servicedesk ICT ben je het aanspreekpunt voor collega’s bij vragen over de tablet, PC, smartphone, bedrijfsapplicaties en/of ondersteunende software zoals Office. Jouw ervaring zorgt ervoor dat je de stabiele factor bent, terwijl je ervoor zorgt dat problemen, storingen en andere incidenten zo snel mogelijk worden opgelost. Je coördineert, registreert en classificeert meldingen en kijkt altijd eerst of je zelf voor een oplossing kunt zorgen. Je vindt het leuk om bij een verstoring mee te puzzelen om de oplossing snel boven water te krijgen. Kom je er niet uit? Dan betrek je collega’s van het team Technologie en Services of 1 van de andere teams van de afdeling Informatievoorziening (IV). Jij maakt het team beter en het team maakt jou beter. De afdeling IV werkt nauw samen met andere interne dienstverlenende afdelingen en kijkt dus verder dan het eigen vakgebied.

 

Kandidaat

Je hebt minimaal een mbo-opleiding op niveau 4 in een relevante IT richting. Je hebt passie voor dienstverlening, want daar ligt bij deze functie het zwaartepunt, en bent communicatief vaardig. Enkele jaren werkervaring op een IT-servicedesk is een vereiste en een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel met een scherp oog voor waar het werk ligt maakt van jou een potentiële kandidaat. Een grote klus op je bord? Je stroopt je mouwen op en zet je schouders eronder, doorziet problemen snel en bent goed in staat om de juiste oplossing over te brengen aan anderen. Daarnaast denk je ook mee over veranderingen en verbeteringen van de dienstverlening.

 

Omdat we in dagroosterdiensten werken, zijn flexibiliteit en een collegiale houding een vereiste. Collega’s kunnen altijd bij je terecht voor advies. Ben je bovendien Microsoft MCSA gecertificeerd en heb je kennis en ervaring met Clientele ITSM en mobiele platforms (met name Windows Phone, iOS en Android)? Dan heb jij bij ons een streepje voor.

 

Toelichting op rooster

Maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot en met 17.30 uur.

 

Eisen

 • Je hebt minimaal een mbo opleiding niveau 4 ICT afgerond. Referentie vereist;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring bij een ICT-servicedesk. De omvang van de organisatie is minimaal 1.000 gebruikers. Toon dit duidelijk aan met het cv. Referentie vereist.

 

Wensen

 • Relevante ervaring in een grote tot middelgrote gemeente. Toon aan met het cv;
 • Ervaring met Clientele ITSM als servicemanagementpakket/tooling;
 • Training/opleiding in klantgericht communiceren.

 

Competenties

 • Klantgerichtheid;
 • Flexibiliteit;

 

Referenties

Graag ontvang ik twee referenties met de volgende gegevens:

 • Naam referent;
 • Organisatie;
 • Functie;
 • E-mailadres;

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat bent, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart staat vermeld, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.

Vacature: Information Security Officer / Adviseur informatiebeveiliging (Amersfoort)

Wij zijn op zoek naar een Information Security Officer / Adviseur informatiebeveiliging in Amersfoort.

 

Functie : Information Security Officer / Adviseur informatiebeveiliging
Regio : Amersfoort
Start : maandag 9 januari 2023
Inzet : 24 tot 36 uur per week
Eind : vrijdag 31 maart 2023
Optie op verlenging : ja, 3 x 3 maanden

 

Opdracht

Vanwege een nog in te vullen vacature voor een tweede adviseur informatiebeveiliging zijn we op zoek naar een tijdelijke Adviseur Informatiebeveiliging/ Information Security Officer.

 

Werken als adviseur informatiebeveiliging betekent veel afwisseling en continu prioriteiten stellen. Samen met je directe ‘collega-adviseur’ en de chief information security officer (CISO) ben je zowel het geweten als het aanspreekpunt wanneer het over veilig omgaan met informatie gaat. De komende tijd staan er diverse beveiligingsprojecten op de agenda en willen we doorgroeien in volwassenheid van informatiebeveiliging. Naast het zicht houden op de praktische toepasbaarheid van het informatiebeveiligingsbeleid ben je ook sparringpartner bij diverse andere, (soms complexe) vraagstukken waar de organisatie aan werkt. Het opstellen en beoordelen van aanbestedingen op het informatieveiligheidsvlak, Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) coördinatie en assurance-verklaringen horen ook tot de werkzaamheden. Ook zal je:

 • Bijdragen aan het opstellen van het beveiligingsbeleid met al zijn facetten en dit waar nodig vertalen naar processen en procedures;
 • Risicomanagement binnen de organisatie onderhouden en verbeteren en de afdelingen hierin meenemen;
 • Het onderhouden van contacten met de Informatie Beveiligings Dienst (IBD);
 • Actief afstemmen in de organisatie over bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten en reviewen van Data Protection Impact Assessment (DPIA)’s;
 • Bij serieuze dreigingen of incidenten is het natuurlijk direct: ‘mouwen opstropen’ en aan de slag!

 

Je werkt in het ‘product team informatiebeveiliging’ dat onderdeel is van het team informatiebeveiliging van de afdeling Informatievoorziening. Het team bestaat uit de CISO, adviseurs informatiebeveiliging, een solution specialist informatiebeveiliging en diverse bewustwordingscollega’s. We werken nauw samen met het Privacy-team.

 

Kandidaat

Je hebt stevige inhoudelijke kennis op het gebied van risicomanagement en vaardigheden die je maken tot een prettige sparringpartner. Je weet de strategie te ondersteunen en uitdagingen binnen informatiebeveiliging te duiden. Bestuurlijke en ambtelijke sensitiviteit zijn van groot belang. Je begrijpt de verhoudingen en weet de bestuurlijk/politieke en (technische) haalbaarheid van je adviezen goed in te schatten. Ook heb je ervaring met projectmatig werken, risicomanagement en het uitvoeren of begeleiden van audits. Daarnaast schakel je makkelijk tussen alle niveaus in de organisatie en bent proactief in je aanpak. Meer specifiek:

 • Je hebt hbo/wo-niveau met certificering (zoals CISA, CISSP of CISM);
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring als information security officer of adviseur informatiebeveiliging. Ruime ervaring met de standaarden, idealiter met ITIL-processen;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met risicomanagement;
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van audits op diverse toetsingskaders zoals Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en DigiD;
 • Je hebt een professionele uitstraling;
 • Je bent stressbestendig;
 • Je bent iemand die goed zelfstandig taken op kan pakken maar ook in een team kan werken;
 • Je bent bekend met Agile werken.

 

Eisen

 • Hbo/wo en certificering (zoals CISA, CISSP of CISM), aantoonbaar in de beschrijving in het cv;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van Informatiebeveiliging, waarvan minimaal 3 jaar werkervaring als information security officer of adviseur informatiebeveiliging. Aantoonbaar in de beschrijving in het cv en een referentie is vereist.

 

Wensen

 • Relevante recente werkervaring bij een gemeentelijke organisatie heeft de voorkeur. Hoe meer hoe beter;
 • De kandidaat is bij voorkeur per 9 januari 2023 minimaal 24 uur per week flexibel inzetbaar.

 

Competenties

 • Communicatieve vaardigheden;
 • Omgevingsbewustzijn en klantgericht handelen;
 • Analytisch vermogen;

 

Motivatiebrief (vereist)

Geef in maximaal 1 pagina aan waarom de kandidaat de meest geschikte is voor deze

opdracht.

 

Referenties

Het opgeven van minimaal één relevante referentie is vereist. Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam, organisatie, functie, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon.

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat bent, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart staat vermeld, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.